Ateny, Grecja: Atak na biuro Nowej Demokracji

Dnia 27 kwietnia umieściliśmy urządzenia zapalające w biurach partii Nea Dimokratia (Nowa Demokracja), w Pefkis-Lykovrisi, w wyniku wybuchu biuro spłonęło całkowicie na zewnątrz i  w dużej część wewnątrz, co spowodowało jego zamknięcie biura.

Obarczamy tę partię odpowiedzialnością za szereg szkodliwych działań, które stanowią trzon programu państwa greckiego.

Odbudowa-Regeneracja-Repatriacja-Opresja

Od początku rządów Nowej Demokracji, partia ta jasno wyraża swoje intencje w kwestii miasta. Centrum Aten jest nieustannie kształtowane jako luksusowa wizytówka dla światowej i europejskiej turystyki. Proces ten rozpoczął się i przyspieszył już w latach covida-19, kiedy to setki tysięcy euro przeznaczono na budowę Wielkiego Spaceru (pieszczotliwego projektu gentryfikacyjnego burmistrza Aten Kostasa Bakoyannisa). Przestrzeń publiczna jest w coraz większym stopniu zajmowana przez towary i konsumentów. Uniwersytety i przestrzenie, które kiedyś wydawały się punktami spotkań ruchów i działań kolektywnych, teraz są oczyszczane, kontrolowane i mapowane za pomocą kamer i policjantów (ΟΠΠΙ, policjanci uniwersyteccy). Charakterystyczna jest też próba przekształcenia politechniki Giniego w pomnik w ramach gentryfikacji. Jednocześnie ruchy studenckie poddawane są skrajnym represjom, czego typowym przykładem są naciski na inne uczelnie, takie jak Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, a także sprawa 14 studentów prześladowanych pod zarzutem manipulowania aktami DNA. Kontynuacją presji na ruch anarchistyczny w odniesieniu do miejsc spotkań jest ciągłe tłumienie okupacji (skłotowania – przyp.tł) w centrum Aten i Salonik.

Oczywiście, wraz z tym wszystkim idzie przebudowa placów, parków i wzgórz. Przestępcza współpraca państwa z kapitałem prowadzi do pojawienia się placów budowy i ich pyłu, barier ochronnych, blokowania dojazdu do pracy,  więcej pochrony i policjantów oraz, jak można się było spodziewać, do wysiedlenia ubogich, osób z marginesu społecznego, migrujących kobiet. Nawet te nieliczne miejsca, w których ubodzy, ludzie z dołu, ludzie z naszej klasy mogli złapać oddech, są im siłą odbierane. Ten plan jest realizowany w całym centrum, od Galatsi i Pagrati do najbardziej migranckich dzielnic, placu Kypseli, placu Protomaya, a wkrótce także placu Exarcheia.

Wyłączną odpowiedzialność za grabież przestrzeni publicznej ponoszą władze miasta Aten, agenda polityczna ND oraz szereg firm. Niektóre z nich to Unison, Prodea, ERETVO – firma budująca metro, samo Attiko Metro i Anaplasi Athens SA, przy czym ta ostatnia rości sobie prawo do udziału w gentryfikacji, którą państwo przygotowuje dla okupowanej społeczności uchodźców. I właśnie dlatego, że państwo ma ciągłość, nie zapominamy, że tej gentryfikacji przyglądają się z apetytem także lewicowi drapieżcy z Syrizy, w tym najgorszy śmieć, Dourou, która niedawno pokazywała się w imigranckiej dzielnicy . W końcu historyczną rzeczywistością jest ciągłość i rola państwa (lewicowo-prawicowego) jako mechanizmu gwarantującego interesy burżuazji i narzucającego ludobójstwo tym, którzy są na dole.

Do tej pory mówiliśmy o przemocy państwa-kapitału wobec bazy społecznej. Kontrola, przesiedlanie ludności, represjonowanie ruchów, atak na społeczności. Kolejną kwestią jest grabież naturalnego życia i środowiska w tkance miejskiej. Przebudowa prowadzi do spustoszenia wzgórz, wycięcia setek drzew, aby otworzyć drogi lub pokryć teren cementem, zanieczyszczenia lokalnego ekosystemu, ograniczenia dostępu do minimalnej ilości tlenu i zniszczenia schronienia dla zwierząt miejskich. Nie tylko ludzie, ale wszystko, co nie-ludzkie, jest niepotrzebne, aby zwiększyć ilość towarów i zyski. To, co dzieje się w centrum Aten, dzieje się na szerszą skalę w naturalnym krajobrazie całego kraju wraz z naporem zielonego kapitalizmu i żarłocznym budowaniem odnawialnych źródeł energii z gwarancjami rządowymi. Nie jest też przypadkiem, że po wielkich pożarach na Eubei latem 2021 roku pojawiło się jeszcze więcej badań i prób licencjonowania farm wiatrowych w całym regionie. Bardzo poważnym problemem tej cementowej i betonowej interwencji jest to, że potrzeba dziesięcioleci, aby dziki ekosystem powrócił do pierwotnego stanu, a w niektórych przypadkach nawet do tego nie dochodzi. Delikatna bioróżnorodność ginie z roku na rok. Uważamy, że moralnym i praktycznym sprawcą pożarów w tym kraju jest rząd i wspierane przez niego firmy budowlane, takie jak ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Gentryfikacja, podobnie jak atak na przyrodę, nie zostanie rozwiązana za pomocą doraźnych działań regulacyjnych czy sądowych. Jest to dziki proces, który przebiega błyskawicznie. Poza tym przykłady z Europy, z których najbardziej uderzającym jest Berlin od lat 80. i 90. do dziś, pokazują, że to, co się planuje, to atak na radykalne dzielnice kulturowe, z logiką, zgodnie z którą wszystko służy jako pole zysku dla sieci handlowych, firm budowlanych, deweloperów itp. Jest to pokaz przekształcania terytoriów w domenę państwa, w której jedyną barierą jest rozprzestrzenianie się naszych agresywnych działań: sabotażu, podpalania pojazdów, podpalania firm, biur, gwałtownych marszów konfrontacyjnych, okupacji wyzwolonych terytoriów i budynków. Gentryfikacja jest cmentarzem ubogich i prawdziwego życia na gęsto zaludnionej miejskiej pustyni. Śmierć nie zostanie zatrzymana inaczej niż przez ogień, który płonie w każdym zbuntowanym sercu i umyśle. Czas na zdławienie gentryfikacji jest i zawsze był TERAZ, ale spóźniliśmy się, a wróg przesuwa się na szachownicy. Koniec z odkładaniem tego na później i dyskusjami. Zatem naprzód, do kinetyczno-frontowej przemocy i bezpośredniego konfliktu, tak szybko, jak to możliwe, tak bardzo, jak to możliwe.

Nędza-Akcyza-Wojna-Propaganda

W tym samym czasie, gdy wzrasta intensywność wojny w Europie Wschodniej, państwa i lobby energetyczne wpędzają ludność w ubóstwo. Kapitalizm, który zgodnie ze swoją naturą i zasadami znalazł się w historycznym impasie, przekuwa swój kryzys w wojnę. W wyniku tej sytuacji mamy do czynienia z chaosem dyplomatycznym i gospodarczym, który prowadzi do inflacji i wzrostu cen wszystkich podstawowych dóbr (elektryczność, supermarkety, paliwo itp.). Tak było oczywiście przed wybuchem wojny, kiedy to szefowie i ich przedstawiciele reprodukowali nieustanny stan szoku i zagrożenia dla poddanych w ramach narracji o akceptacji “koniecznych środków” i dyscypliny. Zjawisko to, w połączeniu z już napiętą sytuacją ekonomiczną ludności, doprowadzi w najbliższych miesiącach do bezprecedensowego gwałtownego zubożenia coraz większej liczby osób. Poza tym koszty życia związane z przebudową (np. wysokie czynsze i rosnące ceny w serwisie airbnb – nieruchomości) już teraz są dla wielu nie do zniesienia.

Państwo bada ten stan i przygotowuje się do jego opanowania. Niebotyczne kwoty z budżetu publicznego przeznaczane na wojsko i policję pełnią podwójną rolę. Z jednej strony, wojskowy udział państwa greckiego i jego stała gotowość na wyjrzenie na zewnątrz, a z drugiej strony, zapobieganie i wyciszanie wszelkich wewnętrznych “problemów”, ruchów i wrogów. Może wydawać się niepojęte, że tyle pieniędzy przeznacza się na zakup sprzętu i ćwiczenia wojskowe, podczas gdy od tak dawna nie robi się nic dla osławionej publicznej służby zdrowia. Ze swojej strony oceniamy, że zbrodnicze działania państwa greckiego od okresu koronawirusa do dnia dzisiejszego są jak najbardziej adekwatne w swej logice.

Państwo greckie w momencie wybuchu wojny nie tylko się przygotowało, ale także odegrało wiodącą rolę. Od lat, pod rządami Syrizy, państwo greckie jest, wraz z Turcją wykonawcą polityki NATO we wschodnim regionie Morza Śródziemnego. W chwili, gdy widzowie są ogłupiani serią gier komunikacyjnych dotyczących naruszeń przestrzeni powietrznej na Morzu Egejskim, faszystowskie państwa greckie i tureckie wykonują brudną robotę dla lokalnych i międzynarodowych elit. Niektóre momenty związane z państwem greckim i jego rolą w regionie to: Porozumienie z Egiptem, porozumienie w Prespes (które wzmacnia rolę Grecji jako stróża na Bałkanach), ćwiczenia wojskowe z Izraelem, bazy NATO w Soudzie, Larisie, Araxos itd.

Obecnie ta rola została potwierdzona przez wojnę na Ukrainie. Oprócz targów wojskowych z Rafalami w ramach demonstracji latających nad naszymi głowami, Grecja aktywnie uczestniczyła w bezwzględnej wojnie, wysyłając na Ukrainę samoloty C-130 z bronią i sprzętem do kontynuowania masakry. Masakra ta jest oczywiście podsycana przez państwo rosyjskie i rosyjski imperializm, który przeciwstawia się zachodniemu ekspansjonizmowi w tym regionie. Tak więc przeciwko każdemu państwu (rosyjskiemu, ukraińskiemu, radzieckiemu) i każdemu morderczemu sojuszowi państw (NATO, UE, Eurazji), nasza rola jako wewnętrznego wroga państwa greckiego polega na tym, że wychodzimy na ulice, jesteśmy antymilitarystami, aby powstrzymać masakrę ludności naszej klasy i nie stać się mięsem armatnim jakiegokolwiek państwa lub koalicji państw. W tym miejscu należy oddzielić tę część klasy robotniczej, która w tej sytuacji albo milczy, albo dokonuje zgubnych wyborów, takich jak zwrócenie się ku formacjom konserwatywnym i faszystowskim. Są to ci wszyscy, którzy stoją za wzrostem nacjonalizmu w Grecji, na Ukrainie i w Europie. Znajdujemy wrogie ruchy, które tworzą neonazistowskie grupy paramilitarne (takie jak batalion Azow), popierające ludobójstwo i marsz ku dominacji. Na nich też opiera się dyskurs dominującej narracji demokratycznej, która wspiera tak zwane misje pokojowe lub misje “denazyfikacyjne” (retoryka państwa rosyjskiego). Ci z dołu, którzy są naprawdę obok nas, to ci, którzy walczą i zajmują pozycję świadomego zerwania przeciwko uciskowi i totalitaryzmowi. To właśnie oni wnoszą istotny wkład w wojnę społeczną, nie zwracając się przeciwko anarchistycznemu projektowi wyzwolenia. Rząd Mitsotakisa uczestniczył w zbrodniach wojennych z udziałem wojska państwa greckiego i w ludobójstwie społecznym wewnątrz kraju. Zatrzymajcie ich, zrównajcie z ziemią.

Poza i na zewnątrz dwubiegunowych granic stworzonych przez dominację, w tej wojnie występujemy przeciwko wszystkim państwom. W czasach, gdy kłamstwa są wszechobecne na ekranach telewizorów, komputerów i telefonów komórkowych, ważne jest przywrócenie zbiorowej samoformacji, samoochrony i samoobrony. Musimy wzmocnić nasze struktury i naszych ludzi intelektualnie i praktycznie. Faktem jest, że na Zachodzie słyszymy tylko jedną narrację o wydarzeniach, media są kontrolowane jak nigdy dotąd, a dziennikarze i miejsca wydarzeń są monitorowane przez NSA. Jednocześnie duża część lewicy i rodzimego ruchu antyautorytarnego szybko przychylnie patrzy na rosyjski imperializm, karmiąc się wyłącznie nastrojami antynatowskimi. Dla nas każdy, kto zajmuje stanowisko państwowe i przyjmuje dwubiegunowe pozycje także w tej wojnie, świadomie ginie w bagnie dzisiejszego rozkładu.

W każdym podobnym momencie w historii jasne cele ruchów ratowały sytuację. Stała obecność na ulicy, organizacja i jedność, jasny dyskurs antymilitarystyczny, ataki oddolne, budowanie struktur i relacji to jedyny sposób, aby stanąć na wysokości zadania i położyć kamień węgielny pod ruch na rzecz wyzwolenia społecznego i walki rewolucyjnej. Poza tym, jak już wcześniej mówiliśmy, biorąc odpowiedzialność za ataki na banki w Galatsi i Pefki, przetrwanie tradycji ataku jest czymś, czego nie można brać za pewnik, ale to w naszych rękach leży nadanie jej życia i zapewnienie jej poprzez nieprzerwany atak w kierunku rozpowszechniania rewolucyjnej przemocy. W tym miejscu przytaczamy również tekst zawierający zestaw propozycji, które uważamy za żywe do dziś: https://athens.indymedia.org/post/1608250/

W czasach, gdy system nieustannie szokuje zwykłych ludzi, trzeba zadbać o ruchy. Od przemocy ze względu na płeć i plądrowania Ziemi po sprzeciw wobec wojny i solidarność z migrantkami, by pokazać, że możliwy jest inny świat poza głowicami nuklearnymi, pożarami, nędzą, zniszczeniem, bólem, lękiem o przetrwanie wśród kapitalistycznej porażki i rozpaczy. Jest to świat wolnych umysłów, świat anarchii i samoorganizacji. Aby tu i teraz urzeczywistnić nasze pragnienia, należy skoordynować wiele poziomych sieci struktur, wspólnot, organizacji i ataków, które będą ze sobą rozmawiać w ramach jednej platformy treści i propozycji. W tym kontekście proponujemy agresywny sabotaż przeciwko korporacjom i podmiotom, które karmią bestię gentryfikacji i niszczenia środowiska.

W tym momencie wyznaczyliśmy nagrodę za głowy grupy firm, które uważamy za wrogie i które powinniśmy zrównać z ziemią.

-PRODEA INVESTMENTS – 9 Chrysosospiliotisis 9, Athens

-ERETVO – 15 T. Filimonos, Athens

-UNISON FACILITY – 194 Syngrou Avenue

-ATTIKO METRO S.A. – 191-193 Messogeion Avenue

-Anapolis Athinas S.A. – 5 Pyrri Avenue, Athens

-GEK TERNA – GEK SERVICES S.A. i T.E. – 85 Messogeion Avenue

-AKTOR S.A. – 25 Ermou Street, Kifissia

-AKTOR S.A. -ERGAS S.A. – 26 Bouboulinas & Hatzigiannis Mexis

10, 100, 1000 GRUP AKCJI BEZPOŚREDNICH

10, 100, 100 SQUATÓW – OKUPOWANYCH MIEJSC WALKI

SOLIDARNOŚĆ  DLA TOWARZYSZA GIANNISA MICHAILIDISA (PROWADZĄCEGO STRAJK GŁODOWY OD 23/05) I WSZYSTKICH UWIĘZIONYCH ANARCHISTYCZNYCH TOWARZYSZEK 

SYGNAŁ PŁONĄCEJ SOLIDARNOŚCI DLA TOWARZYSZY PRZEŚLADOWANYCH ZA DZIAŁALNOŚĆ ANARCHISTYCZNĄ

Tysiące słońc nocy

(tłumaczenie z Dark Nights)