Melbourne, Australia: Sex workerki sabotowały biuro radykalnych feministek w Międzynarodowy Dzień Zakończenia Przemocy Wobec Pracownic i Pracowników Seksualnych

Otrzymano 18.12.2017:

W ramach naszego wkładu w światową kampanię z okazji Międzynarodowego Dnia Zakończenia Przemocy Wobec Pracownic i Pracowników Seksualnych, dziwki-aktywistki z tak zwanego Melbourne w Australii, podjęły się działania mającego zwiększyć świadomość na temat dyskryminacji, marginalizacji i kryminalizacji, która jest naszym wspólnym doświadczeniem.

Pomiędzy innymi problemami, nasze społeczności narażone są na systemową marginalizację, objawiającą się:

-napaściami i wymuszeniami ze strony państwowych instytucji (policja/wojsko/sądy);
-stygmatyzacją i dyskryminacją ze strony „cnotliwych obywateli” (np. samozwańcze straże obywatelskie);
-ostracyzmem dotykającym naszych bliskich (włącznie z naszymi dziećmi i partnerami)

Jesteśmy też w niezgodny z prawdą sposób reprezentowane i reprezentowani w mediach głównego nurtu, przedstawiające nas jako nieszczęsne ofiary, naiwne i zagubione klony Pretty Woman, naciągaczki szukające sponsora albo narkomani roznoszący choroby. Za wyjątkiem naszych własnych mediów, dziwek nigdy nie przedstawia się jako głośnych, dumnych, silnych, obrotnych, niezależnych i zaangażowanych osób, jakimi wiele z nas tak naprawdę jest.

W dni, kiedy dziwki podejmują działanie, jak 17 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Zakończenia Przemocy Wobec Pracownic i Pracowników Seksualnych, nasze społeczności tworzą własne przestrzenie, w których mogą świętować i poświęcać się refleksji nad współdzielonymi historiami aktywizmu i zaangażowania politycznego, kwestionując jednocześnie dominujące stereotypy.

Wiele pracownic i pracowników seksualnych wybrało 17 grudnia aby odbywać czuwania i ceremonie upamiętniające naszych przyjaciół, którzy odeszli w bezpośrednim wyniku rządowych regulacji, stale dążących do wyobcowywania i kryminalizacji nas. Niemniej jednak, w tym roku grupa dziwek z tak zwanego Melbourne skupiła swoje wysiłki na otoczeniu radykalnych feministek, które aktywnie utrwalają stereotypy pracownic i pracowników seksualnych jako, w najlepszym wypadku, ofiar, a w najgorszym – „pionki patriarchatu”. Lokalne wyznawczynie przestarzałych ideologicznych tendencji radykalnego feminizmu mają bezpośrednio przyczyniają się do legislacji fetyszyzującej pracownice seksualne – migrantki, potępiającej pracowników transseksualnych i infantylizującej pracowników ulicznych. Pod pozorem „udzielania wsparcia” pracownikom i pracownicom seksualnym, Project Respect, główna grupa radykalnych feministów, służy wyłącznie uciszaniu i pozbawianiu wpływu pracownic seksualnych.

Project Respect, którego cele blisko pokrywają się tymi prawicowych, chrześcijańskich abolicjonistów, wyraźnie, ale niezgodnie z prawdą, deklaruje się jako głos pracownic i pracowników seksualnych. Deklarację tą odrzucamy z całą mocą. Obierając za cel Project Respect chciałyśmy wyraźnie przekazać, że, jako dziwki, jesteśmy aktywnie zaangażowani politycznie i jesteśmy w pełni zdolne do tworzenia własnych bezpiecznych przestrzeni. Potrafimy zażarcie bronić samych siebie – nie chcemy ani nie potrzebujemy zbawicieli! Uznajemy radykalnie feministyczne podejście do pracy seksualnej za ideologiczną przemoc, która, znajdując odzwierciedlenie w państwowej legislacji, przyczynia się do faktycznych manifestacji różnych form przemocy wobec naszych społeczności

Nasza akcja, którą dedykujemy dziwkom, które straciły życia i wolność rzucając wyzwanie opresji Państwa, objęła przemalowanie i sabotaż biura Project Respect. Ich zamki zostały potraktowane superklejem, a wiadomość, „Szanujcie Pracownice Seksualne jako Lekarki i Nauczycielki – leczymy i edukujemy”, została nasprejowana w bliskim sąsiedztwie wejścia do biura, na ścianie budynku Fitzroy Council (do którego doradczyń należy współzałożycielka Project Respect i prominentna radykalna feministka i karierowiczka z Partii Zielonych, Kathleen Maltzhan).

Pracownice i pracownicy seksualni w tak zwanym Melbourne będą w dalszym ciągu angażować się w aktywizm rzucający wyzwanie patriarchalnym oraz kyriarchalnym systemom, które poddają opresji zarówno nas, jak i inne marginalizowane i mniejszościowe społeczności. Pracownicy i pracownice seksualni są częścią antykapitalistycznej walki przeciwko rasizmowi, klasizmowi, seksizmowi, homofobii, gatunkizmowi, kolonializmowi i militaryzmowi. Nasza solidarność obejmuje wszystkich na świecie pracujących nad przyszłością autonomii, wolności i swobody.

(tłumaczenie z Insurrection News)