Podstawy antyfaszyzmu, broszura

Polski ruch antyfaszystowski cierpi z powodu swego rodzaju braku podstaw ideologicznych, braku odpowiedniego przygotowania teoretycznego, które pozwoliłoby prowadzić skuteczniejszą działalność bez potknięć pokroju współpracy z liberalnymi partiami i ruchami czy odcinania się od działań bezpośrednich. Teoria ta niezbędna jest zwłaszcza dla nowych towarzyszy. Nie mamy odpowiednich artykułów na temat tego, czym antyfaszyzm w swoim rdzeniu właściwie jest – mamy za to multum wzorów szablonów i naklejek wypchanych symboliką, skrótami i cyferkami, niezrozumiałymi dla szarego człowieka, które nie spełniają swojej podstawowej roli – poszerzania grona zwolenników antyfaszyzmu. Pragnąc w pewien sposób zapełnić tę lukę, prezentujemy cztery artykuły, które możemy uważać za próbę wyłożenia podstaw teoretycznych oraz praktycznych antyfaszyzmu w jak najprostszy sposób. Niektóre z tekstów odnoszą się momentami do warunków panujących w innych krajach. Uważamy jednak, że w związku ze wzrostem tendencji faszystowskich w naszym kraju, nie będzie problemem zinterpretowanie i dostosowanie ich do warunków polskich. Broszur ta skierowana jest głównie do nowych osób, które chciałby rozpocząć działalność. Nie oznacza to jednak, że pozbawiona jest jakiejkolwiek wartości dla osób zaprawionych w bojach. W końcu nie jeden wieloletni i zadeklarowany antyfaszysta popełnia błędy, które zostały tu wytknięte, a które uniemożliwiają prowadzenie skutecznej walki.

Dwa pierwsze teksty autorstwa Anti-Fascist Network – ,,Czym jest faszyzm” i ,,Jak założyć grupę antyfaszystowską” stanowią swoiste FAQ, poświęcone podstawom antyfaszystowskiej teorii i praktyki. Pierwszy z nich poświęcony jest głównie teoretycznym aspektom faszyzmu – warunkom, w których rodzi się i rozwija, a także powodom, dla których walka z nim jest koniecznością. Nie zabrakło też kilku słów o tym, w jaki sposób można stawić mu opór – w końcu walkę można rozumieć na wiele sposobów, nie tylko przez pryzmat fizycznej konfrontacji – osobnicy wykręcający się jakimikolwiek „brakami” fizycznymi, w rzeczywistości nie chcą robić nic.

Drugi artykuł ,,Jak założyć grupę antyfaszystowską” żadnego większego opisu nie wymaga – to w prosty sposób wyłożone podstawy organizowania i prowadzenia antyfaszystowskiej działalności w swoim rejonie. Na drodze aktywizmu nie stoi wbrew pozorom wiele przeszkód, największe z nich tworzą się w naszych głowach – to lenistwo i lęk przed naszym wrogiem najskuteczniej blokują drogę do prowadzenia walki.

„Faszyści są narzędziem państwa”, Petera Gelderloosa to dokładna analiza konszachtów i swoistej syntezy pomiędzy władzą i kapitałem a faszyzmem. Są one – jak pokazuje – nierozerwalnie ze sobą związane. I budowa bezklasowego społeczeństwa żyjącego pod butem innych polityków bynajmniej tego problemu nie rozwiązuje.

„Co możemy zrobić z antyfaszyzmem”, napisane przez klasyka insurekcjonizmu Alfreda M. Bonanno to praca, która ma wszystkim przypominać powiązanie faszyzmu z kapitalizmem, państwem, zgniłym demokratycznym systemem oraz społeczeństwem. Tekst jest też krytyką społecznych organizacji antyfaszystowskich i pułapki fałszywego aktywizmu.

Broszurę w wersji elektronicznej gotową do druku, znajdziecie tutaj:

(podstawyantyfaszyzmu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *