Różawa: Uformowano nowy międzynarodowy batalion antyfaszystowski

Z Rożawy do świata.

r2Grupą znajomych antyfaszystów, anarchistów, komunistów, socjalistów i wolnościowców odpowiadamy na wezwanie o wsparcie rewolucji w Rożawie i dołączamy do wysiłku uciśnionych. Wychodzimy z cieni kapitalistycznego świata zachodu, by walczyć i uczyć się od naszych drogich towarzyszy z Rożawy, jak domagać się wolności oraz prawa do istnienia. Dzięki ich odwadze mamy nadzieję stworzyć miejsce do życia pozbawionego opresji i prześladowania, świat bez faszyzmu i ciemnogrodu. Zmierzamy w kierunku wyznaczonego celu napędzani pragnieniem wolności, równości  i szacunku dla Ziemi. Taka jest droga tych wyjątkowych ludzi, którzy żeglują w kierunku zapomnienia, pozostawiając nie dający się ugasić żar w naszych sercach. Jest to ta sama serdeczność, która teraz odczuwamy, która nas pobudza, która prowadzi nas przez próg rewolucyjnych płomieni Demokratycznej Federacji Północnej Syrii.

Każdy towarzysz, tu i teraz, walczy z sercem pełnym światła.

Każdy z towarzyszy, tu i teraz, walczy dla światła, mając w pamięci poprzednie partyzanckie zmagania o lepszy świat, które doprowadziły nas do tej płomiennej krainy. W związku z tym w imieniu naszego oddziału, pragniemy oddać hołd towarzyszce Sahidzie Ivannie Hoffmanowi, który poległ, dzielnie walcząc z ISIS na froncie Till Tamir w marcu 2015 roku. Wspólnie walczymy, by bronić tych wartości, które zachowaliśmy w sercach. Obraliśmy na nasz symbol ten użyty przez rewolucjonistów, którzy walczyli w Hiszpanii w 1936 roku, za świat bez granic, bez strachu i cienia – historia ich nie zdołała pokonać. Ich marzenia nie zginęły, lecz są teraz odrodzone w nas, w każdym z towarzyszy, który walczy w Rożawie. Tak, jak feniks, zawsze, odradza się z popiołów, ogień rewolucji będzie płonął wiecznie.

Jesteśmy partyzantką, żyjemy.”

Silav u Rezen Soresgeri.

Międzynarodowy Batalion Antyfaszystowski