Spalić amerykańską plantację: powstanie Rewolucyjnego Ruchu Abolicjonistycznego

Ogłaszamy utworzenie Rewolucyjnego Ruchu Abolicjonistycznego i wysuwamy wezwanie do wszystkich tych, którzy poszukują wolności, którzy angażują się we zniesienie niewolnictwa i pragną wyzwolenia dla wszystkich.

USA zostały zbudowane na niewolnictwie i pomimo wojny secesyjnej, ucisk ten nigdy nie skończył się. Ruch abolicjonistyczny walczył przeciwko tej tyranii, lecz współczesne niewolnictwo i masowa brutalność trwają nietknięte.

Dookoła świata, hydra faszyzmu znów podnosi swe łby. Państwo amerykańskie otwarcie wypowiedziało wojnę naszym społecznościom, grożąc czystkami etnicznymi na Latynosach, kryminalizacją muzułmanów, zniszczeniem ziemi rdzennych mieszkańców Ameryki i represjami wobec społeczności LGBTQ, jednocześnie kontynuując mordowanie i więżenie ludności czarnoskórej.

Rewolucyjny Ruch Abolicjonistyczny jednoznacznie staje na stanowisku, że system plantacji musi zostać zniszczony.

Dziś walka anarchistyczna i antypaństwowy feminizm rosną w siłę, a autorytarne sposoby oporu są obecnie dyskredytowane.

Rewolucja w Rożawie w północnej Syrii ustanowiła wyjątkowy standard. Mając podstawy w feminizmie, ekologii, antypaństwowej organizacji oraz walce zbrojnej, zaktualizowała ona rewolucję ponad XX-wieczny nacjonalizm. Wraz z utworzeniem grup takich jak Międzynarodowe Rewolucyjne Ludowe Siły Partyzanckie, jasnym jest, że teraz jest czas, aby anarchistyczni rewolucjoniści nie wahali się działać.

Deklarujemy naszą solidarność z międzynarodową walką antyfaszystowską i anarchistyczną oraz proponujemy zdecydowane kroki w walce o abolicjonizm.

Rewolucyjni Abolicjoniści muszą walczyć ramię w ramię z ludźmi stojącymi w obliczu ucisku. Naszą intencją jest ustanowienie nowego pociągu do wolności (Underground Railroad) w celu wyzwolenia ludzi z kajdan. Poprzez budowę rewolucyjnych sieci samoobrony, łączenie ich ze sobą i rozwijanie strategii bojowych w naszych sąsiedztwach, nasza sieć osiągnie zdolność zniszczenia władzy państwowej i obrony naszych społeczności.

Nowy światowy paradygmat dla rewolucji został ustanowiony, który będzie podjęty przez oddanych rewolucjonistów, terytoria autonomiczne, partyzantów w walce zbrojnej i wszystkich tych, którzy są zaangażowani w globalny marsz do wyzwolenia z dala od państwowości, kapitalizmu, patriarchatu i dominacji.

Wzywamy antypaństwowe grupy do dołączenia do Rewolucyjnego Ruchu Abolicjonistycznego i ślemy tę wiadomość do naszych towarzyszy, aby pomogli zbudować siłę zdolną spalić amerykańskie plantacje na zawsze.

http://revolutionaryabolition.org/

Facebook: https://www.facebook.com/revolutionaryabolitionistmovement/

Twitter: https://twitter.com/RevAbolitionist
@RevAbolitionist

Kontact: revolutionaryabolitionistmovement@protonmail.com