Valparaíso, Chile: Wezwanie do działania w Dniu Młodego Kombatanta

Uniwersytet w Valparaíso, 29. marca 2017.

Dziś upamiętniamy naszych poległych towarzyszy 32 lata po mordzie pachołków władzy na Paulinie, Rafaelu i Eduardo. Pamiętamy o Mauricio i Jonnym Cariqueo, którzy zostali zamordowani podczas zamieszek upamiętniających Dzień Młodego Kombatanta w 2008. Pamiętamy z wojującą solidarnością i współbraterstwem o wszystkich, którzy polegli w walce. Współbraterstwem, które pobudza nas do zniszczenia rutyny uniwersyteckiego status quo poprzez rozpalanie barykad oraz szerzenie rebelii. Nawołujemy do wojującej pamięci, aby ogień nieposłuszeństwa rozprzestrzeniał się i wybudzał z marazmu, dopóki bunt nie rozprzestrzeni się na wszystkie zakątki Ziemi.

Kapitał nie zawarł rozejmu, wręcz przeciwnie, on niekontrolowanie postępuje w kierunku całkowitej dewastacji planety. Ruchy promujące pokój i integrację przywłaściły sobie walkę socjalną, szybko przechodząc do zinstytucjonalizowania, kryminalizacji akcji bezpośredniej oraz tworząc nową mentalność wśród stada obywateli, pokornych oraz biorących współudział w wyzysku, dlatego też nie zapominamy o buntownikach, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, organizując swoich sąsiadów i przyjaciół, nieustannie rozpalając ogień insurekcji. Nie pozwólmy instytucjonalnym mackom władzy przejąć całej energii przekształconej w ogień. Siła słów jest niezaprzeczalna tak długo, jak istnieją czyny na ich poparcie, wojna jest permanentna i naszą ścieżką jest rewolta, wykluczeni z tego świata zbudujemy nasz z jego gruzów.

Ponieważ jesteśmy zmęczeni biernością, na honor wszystkich poległych oraz więźniów wojennych:

Paulina Aguirre, Eduardo and Rafael Vergara Toledo, Jonny Cariqueo, Norma Vergara, Javier Recabarren, Jorge Saldivia i Sebastián Oversluij oraz wszystkich OBECNYCH poległych!

Juan, Nataly, Enrique, Sol oraz wszyscy więźniowie wojenni, na ulice!

Ani winni, ani nie! Przecz z państwem policyjnym!

Ci którzy się urodzili, oraz ci, którzy się dopiero mają urodzić, wiedzcie, że jesteście urodzeni, aby wygrać, a nie by was pokonano!

Dla Pu Weichafe w konspiracji Hołd wszystkim naszym poległym!

Młody kombatancie, permanentna insurekcja!