Tag Archives: Liban

Liban: Anarchistyczny ruch KAFEH (Walka) wydaje oświadczenie o trwających protestach

Wszyscy zdali sobie sprawę z rewolucyjnego charakteru wydarzeń mających miejsce ostatnio w Libanie, a informacje o trwających protestach obiegły cały świat.

Ruch KAFEH jest dumny ze swojego udziału w wydarzeniach tej rewolucji i bycia w jej samym centrum. Niezależnie od tego, czy chodzi o wezwania do akcji i zaproszenia na protesty, dyskusje, ustawianie namiotów, konfrontacje, czy też stałą obecność i pełną gotowość, KAFEH jest na pierwszym miejscu pośród innych grup.

Protesty te reprezentują KAFEH ideologicznie pod każdym względem:

Przede wszystkim rewolucja ta nie ma przywódcy ani hierarchii, która mogłaby ją kontrolować, i automatycznie odrzuca każdego, kto próbuje ją kontrolować, mówić i podejmować decyzje w jej imieniu. To reprezentuje filozofię anarchistycznego i nieautorytarnego ruchu KAFEH; egzekwowanie bezpośredniej decyzji przez ludzi.

Stało się również jasne, że rebelianci stoją w opozycji do całego systemu i wszystkich, którzy go reprezentują i bronią jego zasadności. Nalegają, aby nie przestawać walki, dopóki wszystkie symbole obecnego reżimu nie zostaną zburzone. Takie podejście jest jednym z najważniejszych filarów anarchizmu.

Co więcej, ludzie wyraźnie odrzucają sekciarstwo, rasizm i biurokrację, a także popierają ideę absolutnej wolności i zerwania wszystkich łańcuchów, które nas wiążą. Są to ideę, które podzielamy w KAFEH.

Dlatego ogłaszamy swoje nieustanne poparcie dla tej rewolucji, aż do osiągnięcia pełnego zwycięstwa. Nie spoczniemy, dopóki cały reżim nie upadnie. I wykorzystamy wszystkie dostępne metody, aby osiągnąć cele ludu.

Pozdrawiamy wszystkich aktywistom na ulicach i placach, i oddając się całkowicie sprawie namawiamy, aby w walce nie wycofywać się ani poddawać, ale iść naprzód, aż do osiągnięcia zwycięstwa.

22 Listopada, 2019.

(źródło Actualité de l’Anarchosyndicalisme, francuskie i hiszpańskie tłumaczenia)

Artykuł z  AMW English o ostatnich wydarzeniach w Tripoli

strona KAFEH!

(tłumaczenie z Anarchists Worldwide)