Chile: Barykady na znak solidarności z więźniami.

Wtorek, 4 października 2016 r.

Encapuchados (zamaskowani) wznieśli barykady na zewnątrz UMCE (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación – Miejski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych, dawniej Akademia Pedagogiczna w Santiago) na znak solidarności z więźniami wojennymi i starli się z policyjnymi Siłami Specjalnymi.
Zawieszono baner z napisem „Nothing is over, everything continues” („Nic nie jest skończone, wszystko trwa”) i zagrzmiały okrzyki: „By walka przeciwko więzieniom mogła być kontynuowana, solidarność musi być nieustająca i aktywna!”

Pozostawiono ulotki popierające Tamarę Sol Farías Vegara, Andrésa Aravena (Chico)*, Jeana Gutiérreza (Legua) i towarzyszy z „PDI Case”.
Dzień zakończył się bez jakichkolwiek aresztowań.
*Towarzysz Andrés Aravena (Chico)został zwolniony z więzienia Santiago1 po przesłuchaniu 9 października 2016 r., gdzie zamieniając karę prewencyjnego aresztu na nocny areszt domowy.

12

22

12

3