Czechy: Uwięziony anarchista Peter Mikolas rozpoczyna strajk głodowy w solidarności ze strajkiem więziennym w USA

soliPetr Mikoláš jest tzw. więźniem politycznym, który dzielił celę z Lukášem Borlem, zanim dyrektor więzienia Litoměřice nie przeniósł ich do odrębnych celi. Petr i Lukáš zostali przyjaciółmi, a Petr dość szybko zaczął dostrzegać podobieństwa pomiędzy losami innych uwięzionych a swoimi. Petr Mikoláš po rozdzieleniu z Lukášem zdecydował się na strajk głodowy.
Jednym z powodu rozpoczęcia przez niego strajku głodowego jest okazanie solidarności ze strajkującymi więźniami w USA. Wspieramy walkę Petra, tak jak wspieramy każdego więźnia walczącego przeciwko swoim ciemiężcom.

Oświadczenie Petera Mikolasa

Hej, wszyscy przyjaciele! Nazywam się Petr Mikoláš. Porażka systemu władzy państwowej, a w zasadzie grabież dokonywana przez system państwowy, doprowadziły mnie do zrozumienia i uznania za słuszne: wartości anarchistycznych i potrzebę rewolucji. Zostałem pozbawiony mojej własności, relacji społecznych i rodzinnych więzów, a wszystko to, tylko i wyłącznie, w wyniku fikcyjnych i fałszywych oskarżeń postawionych mi przez policję!
Przebywam w areszcie od sierpniu 2015 roku, całkowicie odizolowany.

Uważam, że system demokracji przedstawicielskiej jest zmanipulowany i niefunkcjonalny. Nie chcę, by moje dzieci dorastały w tym całkowicie chorym systemie.

Jeśli zostały nałożone na nas represje, włączając w to fizyczny atak lub niewolę, mamy niezaprzeczalne prawo do samoobrony. Odruch obronny jest instynktowną cechą ludzką, która jest niszczona przez każdy system. Z tego powodu zgadzam się ze wszystkimi ideami anarchizmu!

Rozpocząłem strajk głodowy w areszcie więziennym 1 listopada 2016, ponieważ chciałem:
– wesprzeć wszystkich strajkujących więźniów w USA
– zażądać pełnej diety wegańskiej w wiezieniu i uznania/uszanowania zwyczaju niejedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, produkowanych w wyniku cierpienia zwierząt
– zostać ponownie umieszczonym w celi z Lukášem Borlem, od którego zostałem odseparowany przez władze więzienne, zaraz po tym jak strażnicy dowiedzieli się o naszej chęci wspierania siebie nawzajem w strajku głodowym. Chcemy mieć możliwość ponownego kontaktu ze sobą!

Jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć prosimy o listy, telefony i faksy do więzienia Litoměřice.

Petr Mikoláš 24.1.1972
Vazební věznice Litoměřice
Veitova 1
412 81 Litoměřice
Czech Republic
(via 325 and Anti-Fenix)