Grecja: Komunikat zgromadzenia solidarnościowego z Konstantinosem Yigtzoglou

Rankiem 28 października 2017, towarzysz Konstantinos ‘Dinos’ Yigtzoglou został pochwycony przez antyterrorystyczną policję. Nakaz aresztowania wydany przez specjalnego prokuratora E. Nikopoulosa, był oparty na oskarżeniach o przynależność do organizacji terrorystycznej i próbę morderstwa w ataku bobmowym na byłego wicepremiera Papadimosa. Oskarżenia te są oparte na mieszaninie materiału genetycznego, który rzekomo był gromadzony i przechowywany z przedmiotów po starciach z policją podczas zamieszek z 2011 roku, kiedy Konstantinos został aresztowany. Ta mieszanina, podobno powiązana z zamachem bombowym, rzekomo została odnaleziona przez policję w resztkach bomby w liście wraz z DNA Konstantinosa. Zarzuty wobec towarzysza, w połączeniu z materiałem rzekomo znajdującym się w jego mieszkaniu podczas aresztowania, doprowadziły do postawienia postawienia go przed sądem zgodnie z “ustawą antyterrorystyczną” (187A).

Tego samego dnia aresztowano jednego z towarzyszy Konstantina. To klasyczna taktyka policji antyterrorystycznej, która atakuje rodzinę lub przyjaciół aresztowanych jako formę zastraszania, a także jako metodę izolacji więźniów pod względem politycznym i dosłownym.  29 października “Dinos” został postawiony przed oblicze sędziego w celu przedłużenia tymczasowego aresztowania i został ostrzeżony, że ma tylko 3 dni na przygotowanie się do przesłuchania.

1 listopada po przesłuchaniu przed prokuratorem Nikopoulosem, zadecydowano, że zostanie przeniesiony i umieszczony w specjalnym areszcie w więzieniu Larissa, z dala od miejsca zamieszkania, rodziny i przyjaciół, z wyraźnym zamiarem jego eksterminacji politycznej i fizycznej. Komisarz E. Raikou, który wyrobił sobie opinię “etycznego i nieprzekupnego” urzędnika państwowego i prokuratora antykorupcyjnego, jest żywym dowodem hipokryzji burżuazyjnej moralności, ponieważ staje się coraz bardziej znany z mściwości działań przeciwko bojowym anarchistom.

Oczywiście ekspert śledczy od spraw terroryzmu, Eftihis Nikopoulos odgrywa kluczową rolę w tym przypadku jako “zaszczytny” polityczny reprezentant  państwa, oraz jego naczelny antyterrorysta, wykonawca politycznego oskarżenia przeciwko towarzyszom, którzy pozostają buntowniczy lub wybierają walkę zbrojną. Typowymi tego przykładami są takie przypadki, jak prześladowanie członków Konspiracyjnych Komórek Ognia wraz z rodzinami oraz odmówienie Nikosowi Romanosowi pozwolenia na opuszczanie więzienia celem nauki. To właśnie na Nikopoulosie koncentruje się wszystko co związane z krucjatą antyterrorystyczną.

To nie pierwszy raz, gdy państwo mściwie prześladuje anarchistów z paragrafu 187A i przenosi ich do odległych więzień natychmiast po ich aresztowaniu. Obecnie jest to standardowa praktyka i oficjalna polityka państwa, która ma na celu stworzyć strefy “sterylności” wokół towarzyszy, w celu wyeliminowania kontaktu ze środowiskiem i jego solidarnością, w dodatku mając na celu złamać ich moralnie.

Wymierzone w towarzyszy prawo “antyterrorystyczne” (187A), znacznie utrudnia wysiłek podejmowania politycznej walki zbrojnej, ale także każdego działania wymierzonego w państwo. To prawo zdruzgotało również wielu anarchistów podejmujących akcję solidarnościowe, i jest to ważnym elementem prześladowań, tak jak w przypadku Konstantinosa. Aparat represji wykorzystuje fakt o jego wizytach u towarzyszy z Konspiracyjnych Komórek Ognia w więzieniu Korydallos, aby powiązać go z nimi.

Ta metoda zatruwania opinii publicznej jest całkowicie zgodna ze strategią tworzenia szerszej definicji terroryzmu po to, żeby policja i państwo mogły terroryzować i pacyfikować społeczeństwo, oraz jak w przypadku Konstantinosa móc skuteczniej postawić każdego w stan oskarżenia.

Tworzony jest profil “bezwzględnego terrorysty”, który podważa polityczność jego walki zbrojnej, która to nadal zagraża państwowemu monopolowi na przemoc, a który państwo chce utrzymać. Wraz z upływem czasu, a zwłaszcza w czasach kryzysu, ta taktyka służy w neutralizacji tych, którzy stawiają opór oraz zastrasza społeczeństwo próbując wzmocnić swój reżim.

jako Zgromadzenie Solidarnościowe z Konstantinosem Yigtoglou, uznajemy walkę zbrojną, a co za tym idzie rewolucyjną solidarność, która jest niezbędnym i integralnym elementem ruchu anarchistycznego w jego walce z państwem i kapitałem. Z tego powodu solidaryzujemy się z Konstantinosem, oraz każdym towarzyszem, którego ciało i dusza zawsze walczą, ponieważ solidarność to nasza broń, której nigdy nie zdołają wykorzystać ani zatrzymać.

POZA DYCHOTOMIĄ NIEWINNOŚCI I WINY
SOLIDARNOŚĆ NASZĄ BRONIĄ
WALKA ZE WSZYSTKIMI NISZCZĄCYMI ŚRODKAMI PAŃSTWA I KAPITAŁU
JEDYNYMI TERRORYSTAMI SĄ PAŃSTWA 

Zgromadzenie Solidarności z Konstantinem Yigtzoglou

(źródło Mpalothia tłumaczenie z Insurrection News)