Maule, Chile: Ataki na przedsiębiorstwa Áridos Bullileo i Asfaltos Maule.

Przyznajemy się do sabotażu przeprowadzonego w nocy 18 września przeciwko firmom Áridos Bullileo i Asfaltos Maule, które należą do rodziny Vega-Ruiz. Rodzina ta zgromadziła swoje bogactwo kosztem zniszczenia ekosystemu i niepewności naszego życia. Uroczyście oświadczamy, że nie ma czegoś takiego jak niewinne bogactwo, że każdy, kto jest w posiadaniu kapitału, przeszedł drogę nadużyć i oszustw, co czyni go celem. Wiemy, że ta rodzina ma długą listę nadużyć wobec swoich pracowników i wobec ekosystemu tego regionu; jej udział w niszczeniu rzeki Achibueno i jej ekosystemu jest dobrze znany.

Potępiamy jej współudział w plądrowaniu środowiska, na wszystkich obszarach i we wszystkich zakątkach terytorium zwanego Chile.

W wyniku tej akcji doszło do całkowitego zniszczenia :
3 ciężarowych betoniarek
2 ciężarówek z koszem zasypowym
1 ciągnika siodłowego
1 ciągnika
1 mobilnej instalacji sortującej [ta na zdjęciu powyżej; NdAtt.]
1 koparki

Mówiąc krótko, udało nam  się poczynić strat na 800 milionów pesos [około 835 000 euro według dzisiejszego kursu wymiany; NdAtt.].

Przed 18 października 2019 roku [data rozpoczęcia wielkiej rewolty społecznej w Chile; NdAtt.] osoby pracujące w wymienionych firmach zmobilizowały się, by zażądać od właścicieli lepszych płac i traktowania. Po miesiącu walki rodzina Vega-Ruiz rozwiązała konflikt wykupując szefa związku, zdrajcę, co doprowadziło do demobilizacji załogi, a następnie przystąpiła do nieuzasadnionych masowych zwolnień. Praktyki antyzwiązkowe stosowane przez tych ludzi są codziennością i stanowią część korupcji utrzymywanej przez inspekcję pracy i duże firmy w tym regionie.

Zgodnie z tą logiką, sabotaż firm produkujących kruszywa “Bullileo” i “Asfaltos Maule” stanowi odpowiedź na inicjatywę, którą chcielibyśmy widzieć rozprzestrzeniającą się i mnożącą we wszystkich zakątkach, gdzie państwowy kapitał zagraża życiu. Fakt, że akcja ta została powtórzona w rejonie La Obra, w Linares, gdzie dzień przed rozpoczęciem zbiorów miał miejsce sabotaż przeciwko przedsiębiorstwu rolniczemu działającemu na rzecz ekstywizmu, napawa nas nadzieją.

Jesteśmy częścią partyzanckiej młodzieży, która widziała, jak stare struktury rewolucyjne nie były w stanie zareagować na scenariusz, w którym przestarzała polityka i jej planowanie, poszukiwanie porozumień mieszają się z wywrotowym dyskursem, który prowadzi donikąd; dlatego też stawiamy na konieczność tworzenia PRAWDZIWYCH grup działania, które przechodzą do ofensywy w ogniu autonomii. Nasza determinacja musi być skierowana na zaostrzenie konfrontacji, w konkretach, z tymi, którzy uważają, że są szefami kraju i którzy wciągają nas, wraz ze swoimi interesami, w spiralę nędzy i niepewności: niech spekulanci demokracji wiedzą, że się nie wycofamy: nasze zasady nie podlegają negocjacjom, nasze projekty nie wpadną w pułapkę mniejszego zła.

Cześć i chwała dla José Miguela Uribe Antipána, który poległ w rewolcie październikowej. Gorący uścisk także dla braci Avaca Mancilla, nieugiętych więźniów wojny ubogich.
Wolność dla więźniów politycznych rewolty,  wywrotowców i narodu Mapuczów.

MAULE ORGANIZUJE SIĘ I PRZECIWSTAWIA EKSTRAKTYWIZMOWI!

Rewolucyjna Grupa Autonomiczna z Maule

(tłumaczenie z Dark Nights)