Pierwszy Maja, 2017 – jesteśmy biedni, bo oni są bogaci… i czas walczyć!

Pierwszy maja to dzień solidarności z wyzyskiwanymi spośród naszych społeczności, jak i z tymi z dookoła świata. Jest to wezwanie by odzyskać to co nasze, przywrócić historie i walczyć przeciwko opresji poprzez antykapitalistyczne zgromadzenie, świętowanie i opór.

W tym roku będziemy upamiętniać tych, którzy wywalczyli swym oporem w Chicago ponad 100 lat temu ośmio godzinny dzień pracy, i upamiętnimy niewinnych anarchistów, którzy utracili życie z ręki prawa. 1 maja 2017 roku będziemy walczyć z kapitalizmem, kolonializmem, granicami i państwem; Będziemy walczyć o wolność, wspólnotę i samostanowienie, kontynuujemy walkę pracowników, która rozpoczęła się tak wiele lat temu.

Kapitalizm kontynuuje kradzież ziemi, życia, kultury i języka w imieniu zysku. Imperium, które zbudowano na skradzionych gruntach, utrzymuje pracowników pod ciężarem szefów, bezrobotnych na łańcuchu państwa, podczas gdy nasza praca zwiększa ich marżę zysku, a my ledwo wiążemy koniec z końcem i marzymy o życiu, które być może przyjdzie gdy nasze zniszczone ciała przejdą na emeryturę.

Pierwszego Maja, 2017 zbierzemy się jako antykapitaliści przeciwko systemowi ucisku, który nie patrzy na nasze podstawowe potrzeby i zmusza nas do pracy by przetrwać. Jedzenie z pól i drzew, domy na ulicach, wszystko to zostało przemielone, spakowane i ładnie wystawione na sprzedaż,  ogrodzone przeciwko tym, którzy nie mają jak zapłacić. Jesteśmy zmuszani do pracy by odziać się i nakarmić nie tylko siebie samych, lecz również nasze rodziny i bliskich. Gdy nie pracujemy, pozostaje nam żebrać, kraść, squatować i gnić w klatce jeśli nasze potrzeby kogoś obrzydzają.

Ale nasze życie należy do nas! Żyjmy z godnością! Od powszechnej, darmowej edukacji, po bezpośrednie działania, wszelakie taktyki są odpowiednie by wywalczyć sobie wolność od najpotężniejszych tego świata! Czas by podkręcić nieco atmosferę!

Dopóki są pracownicy którzy są wyzyskiwani, tu czy zagranicą, płace będą spadać. Tak długo jak nasz opór nie zgarnie wszystkich którzy cierpią przez kapitalizm, rządy będą rzucać nam ochłapy i okruchy, zajadając się resztą ciasta! To z tego powodu walka klas wymaga zrozumienia jak na drodze naszych interesów stoją interesy tych, którzy każdego roku bogacą się coraz więcej! Różnica pomiędzy bogatymi a biednymi, nieważne czy lokalnie czy globalnie, powiększa się co roku. Świętujmy 1 Maja pełnego solidarności! Razem uderzmy w tych, którzy zyskują na konfliktach i zniszczmy kapitalizm póki czas!!

Zapraszamy wszystkich, którzy zmagają się z uciskiem,  by stawiali opór: robotnicy, studenci, opiekunowie, bezrobotni oraz nielegalni. Przez samorealizację i pomoc wzajemną, jesteśmy w stanie zrealizować nasze marzenia!

Dla świata bez szefów!

Dla życia bez wyzysku!

Zniszczmy kapitalizm!