Precz z Czarnym Piątkiem! (25-30 listopada)

Otrzymano 19.11.19:

Hej ludzie
Nasza ziemia jest na skraju ekologicznego upadku, a eksploatacja ludzi i innych zwierząt osiąga straszne rozmiary. Czarny piątek, ucieleśnienie systemu kapitalistycznego, który wytwarza te przerażające warunki, szybko się zbliża. W tym roku przypada 29 listopada, co zbiega się z globalnym strajkiem klimatycznym. Z tej okazji w miastach na całym świecie od 25.11.19 do 30.11.19 odbędą się różne formy twórczego działania i oporu. Nie ma ustalonych zasad: każdy może wziąć udział z wykorzystaniem własnej wyobraźni i form działania, które do nich przemawiają. Tematycznie działania powinny być bezpośrednią krytyką kapitalizmu, a także wykazywać się niehierarchicznym charakterem i treścią. Przykłady niektórych działań to: niszczenie reklam, wieszanie banerów, blokowanie, sabotaż (np. klejenie zamków lub malowanie/niszczenie okien) i tak dalej. Chodzi o to, aby skoordynowany tydzień działań zakończył się 29tego, ustanawiając ten dzień jako symbol oporu przeciwko kapitalistycznemu konsumpcjonizmowi.

Aby utworzyć ujednolicony obraz działań, oto kilka hasztagów do użycia: #BlockBlackFriday, # SystemCrash2911 i #BloodFriday.

Do komunikacji zbiorowej dostępny jest notatnik online, do którego każdy może uzyskać dostęp, dane logowania można znaleźć tutaj.

Istnieje również konto na Twitterze, na którym zachęca się wszystkich do publikowania własnych raportów z działań. Wkład powinien odzwierciedlać różnorodność osobistych i odmiennych perspektyw poszczególnych osób, a nie wydawać się pochodzić z jednej zorganizowanej grupy, tak aby każdy czuł się mile widziany.

Ludzie są zaproszeni do tworzenia innych kanałów mediów społecznościowych, które mogą udostępnić wszystkim innym za pomocą notatnika online.

Skorzystaj również ze swoich sieci politycznych, aby rozpowszechniać to wezwanie do działania.

Z miłością i wściekłością!

(tłumaczenie z Anarchists Worldwide)