Rożawa: Partyzanci IRPGF solidarni z towarzyszami uwięzionymi za rabunek banku w Niemczech

Napis na murze: “Czym jest przestępstwo obrabowania banku w porównaniu z jego założeniem?”

23 stycznia rozpoczął się proces sądowy przeciwko dwóm towarzyszom z Barcelony oskarżonym o wywłaszczenie banku w Akwizgranie (Niemcy). Obydwaj znajdują się w więzieniu w tym mieście, i są przetrzymywani w izolatkach od czasu ich zatrzymania w kwietniu 2016 r. To brzmi jak żart, że podczas gdy banki rażąco okradają wszystkich, to właśnie nasi przyjaciele są sądzeni, zarówno przez media jak i zwykłych ludzi.

Czy to w ogóle ma znaczenie, że brali udział w tym wywłaszczeniu? Jest dla nas oczywiste, że niczym nie zawinili. Nikt nie może być winny obrabowania banku, gdyż jest to akt który sam się usprawiedliwia. Nie chodzi tu o pieniądze, ale o godność, determinację i odwagę. Z każdym represyjnym ciosem rośnie nasz gniew i pragnienie by powstać przeciwko temu systemowi, który wydaje się być żałosny i podupadać (…). Niestety odkrycie i zaatakowanie jednego z jego słabych punktów potrafi być kosztowne, a rząd Niemiec stara się teraz by cena tego była jak najwyższa.

Ponieważ dla państwa nie jest to kwestia pieniędzy, ale kontroli i
represji wobec każdego kto praktykuje bunt na jego terenie lub poza jego granicami. Wyraźnie pokazała to współpraca niemieckich i hiszpańskich sił policyjnych podczas aresztowań.
Teraz 7 czerwca, ponad rok od uwięzienia i po 23 rozprawach sądowych poznamy cenę buntu naszych towarzyszy, gdy w lochach kapitału zapadną wyroki.

Niech tego dnia rewolucyjna solidarność przekroczy więzienne mury i napełni więźniów uczuciem naszej miłości i ogromnej wściekłości przeciwko systemowi. Ponieważ wściekłość jest naszym przyjacielem, a banki są naszym wrogiem!

SOLIDARITAT REBEL!!!

Międzynarodowe Rewolucyjne Ludowe Siły Partyzanckie (IRPGF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *