Wawa: Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi Anarchistami – już jutro na Syrenie.

11 czerwca na całym świecie obchodzony jest międzynarodowy dzień solidarności z anarchistycznymi więźnia.rka.mi o wieloletnich wyrokach.

Z tej okazji Anarchistyczny Czarny Krzyż zaprasza na szczególny pokaz filmów, w ramach Wolnego Kadru w Cafe Kryzys! Po filmach zachęcamy do dyskusji, pisania listów do uwięzionych, zapoznania się z distrem ACK.

“Każdego tygodnia inny/a z naszych uwięzionych przyjaciół mówi nam, że jego/jej poczta nie dociera, telefony w ich jednostkach są “zepsute”, lub że nasze publikacje są odrzucane bez podania przyczyny. (…)
Utrzymywanie komunikacji jest niczym koło ratunkowe dla tych, które zostały złapane w sidła państwowych represji lub zamknięte w ich lochach. Więzienie jest po to by izolować trzymanych w tych lochach, by usunąć ich z ludzkiej społeczności, by złamać ich wolę. Otrzymywanie listów i publikacji, możliwość połączeń z osobami na zewnątrz murów, czy możliwość wzywania towarzyszy/ek na zewnątrz do solidarności są kluczowe dla zachowania godności w nieludzkich warunkach. (…)
W liberalnych demokracjach więzienie jest po to by izolować te, które nie połknęły przynęty w postaci iluzji demokracji. Nagłaśniamy opowieści anarchistek odsiadujących wyroki, które wybrały raczej drogę aktywnej rebelii przeciwko reżimowi niż tych grających w demokratyczne gry. (…)
Pomimo najlepszych prób kneblowania ust towarzysz.k.om przez państwo, uwięzieni i uwięzione anarchistki kontynuują swój wkład w walke tak wewnątrz jak i na zewnątrz więzień.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *