Sardynia, Włochy: Afrin – dlaczego nas to dotyczy?

– wysiłek ludu Rożawy, aby samemu sobie ustanowić własną formę samoorganizacji, opartą na szacunku dla grup etnicznych, na powszechnym uczestnictwie, na samoobronie i szerzeniu wartości równości, pomimo naturalnych sprzeczności narzuconych przez kontekst wojenny, w którym został zrealizowany, jest ważnym przykładem. Wszyscy ludzie, którzy zdecydują się przeciwstawić się uciskowi i ludobójstwom utrwalonym przez Stany Zjednoczone i starają się żyć w pokojowym i ofiarnym życiu, to ludzie, których należy wspierać. W kontekście zdominowanym przez imperialistyczne działania państw, które wykorzystują różne lokalne podmioty do zachowania swoich interesów ekonomicznych, w kontekście zdominowanym przez radykalne siły islamistyczne (zawsze finansowane i rozgrywane przez te same imperialistyczne państwa), które narzucają reżim terroru i wyzysku na populacje, w kontekście zdominowanym przez narzucanie demokratycznych reżimów, opartych  na pionowym i autorytarnym zarządzaniu władzą, próba Kurdów przeciwstawienia się i stworzenia społecznego modelu koegzystencji i samorządu jest doświadczeniem, z którym chcemy być solidarni.

– wojny ostatnich lat na Bliskim Wschodzie stanowią kolejny przykład imperialistycznej polityki państw zachodnich; polityka rabunku i wyzysku, mająca na celu przekształcenie równowagi terytorialnej, aby mieć coraz więcej służących u władzy, aby otwierać coraz więcej drzwi do eksploatacji zasobów, aby tworzyć coraz więcej toreb pieniędzy dla wielonarodowych sił wojennych oraz firm zaangażowanych w tak zwaną “odbudowę powojenną”. Opór Kurdów jest próbą poruszania się w przeciwnym kierunku tego procesu. Proces ten nie był i nie jest pozbawiony sprzeczności, jak wszystkie procesy, które chcą dokonać prawdziwych zmian, ale wiąże się z poświęceniem wśród całej ludności, aby walczyć o swoje istnienie i wolność.

– tysiące uchodźców, którzy pojawili się u naszych brzegów w ostatnich latach (a skończyli na wyzyskującym łańcuchu biznesowym) są wynikiem tych odległych wojen, ale być może nie tak bardzo. Eksperyment kurdyjski stanowi próbę przeciwstawienia się tym konfliktom, a przede wszystkim stworzenie modelu społecznego opartego na solidarności i pokojowym współistnieniu, przeciw logice dominacji i podboju. Poparcie tego eksperymentu oznacza zatem sprzeciwianie się wojnom dnia dzisiejszego i jutra oraz przeciwstawianie się imperialistycznej logice skazującej tysiące ludzi na śmierć na libijskich granicach, w oceanach, w ośrodkach imigracyjnych i w obozach pracy.

– nasza ziemia zawsze była krajem eksperymentowania i kontroli przez watażków: tych w garniturach na pasku międzynarodowych korporacji i tych w mundurach. Broń używana w konfliktach na Bliskim Wschodzie jest produkowana i testowana przez włoskie firmy (mianowicie Leonardo / Finmeccanica) na naszych terytoriach, a następnie sprzedawana rzeźnikom państwowym różnych kategorii. Przeciwstawienie się temu ludobójstwu po raz kolejny oznacza przeciwstawienie się polityce militaryzacji i logice zysku zbudowanego na plecach ludzi.

– nasza historia składa się z kolonialnej dominacji i unicestwienia własnej tożsamości. Historia Kurdów jest podobną historią zaciekłego kolonializmu ze strony państwa, które od lat, po masakrach na ludności, prowadzi politykę wymuszonego wymazywania kultury, odmawiania kurdyjskiej tożsamości i czystek etnicznych. Wspieranie walki kurdyjskiej oznacza wspieranie tej samej walki o samostanowienie, jakiej pragniemy dla naszej ziemi.

– teraz, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest okazanie naszej solidarności z naszymi towarzyszami, którzy walczą na froncie, i o własne samostanowienie. Uważamy za konieczne użycie wszelkich możliwych środków, by zaatakować tureckie imperialistyczne państwo, jego struktury i jego przedstawicieli na terytoriach, na których żyjemy.

Jacyś anarchiści z Sardynii

(źródło Sardegna Anarchica, tłumaczenie z Insurrection News)