Wezwanie do akcji solidarnościowych z uwięzionymi Anarchistx

Fakt, że kapitalizm nie skupia się na naszych potrzebach, ale na zysku, jest pokazany z całą swoją brutalnością w czasach kryzysu klimatycznego, pandemii Covid-19 i upadku systemów społeczno-ekonomicznych na całym świecie. Ci, którzy czerpią zyski z kapitalizmu, wzbogacają się w czasach katastrofy. Ale wraz z trwającymi kryzysami przeżywamy również nową erę powstań oddolnych.

Opór wobec wojny na Ukrainie, sudańskie protesty przeciwko rządom wojskowym czy rewolta społeczna w Chile to tylko przykłady, które nie tylko pokazują nam możliwości organizowania się i walki zbiorowej. Podkreślają również, jak ważne jest, aby ruchy społeczne uczyły się od siebie nawzajem i wspierały się nawzajem w tych czasach. Nie tylko poza murami, ale także za nimi.

Wraz z wybuchem pandemii Covid-19 widzieliśmy zacięte walki z więzieniem, przypominając nam, że uwięzieni ludzie są najbardziej dotknięci, gdy wszystko to się dzieje. Ucieczki z brazylijskich i włoskich więzień, podpalenia więzienie w Tajlandii i trwające strajki głodowe, takie jak te, które widzimy w Grecji lub w polskich obozach dla uchodźców, są przykładami odwagi, jaką ludzie w więzieniach okazują, aby rozbić mury.

We wszystkich tych walkach anarchistyczne idee i wartości są paliwem zbiorowego oporu. Nic dziwnego, że represje wobec anarchistów nasilają się, a solidarność jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Kapitalistyczny system dominacji może funkcjonować z powodu ciągłej izolacji między ludźmi, niekończącej się konkurencji i pomijania naszych rzeczywistych potrzeb i pragnień. Potrzebujemy solidarności w naszych przyjaźniach, w pracy, w sąsiedztwie, w naszych społecznościach. Ci na zewnątrz i ci wewnątrz ich murów.

Wyrwijmy się razem! Dlatego ponownie wzywamy do Międzynarodowego Tygodnia Solidarności z Anarchistycznymi Więźniami. Zróbcie jakąś akcję solidarności! Pisz listy, organizuj przemówienia lub pokazy filmowe, spraw, aby nasi towarzysze byli widoczni na ulicach za pomocą baneru lub graffiti i pozwól im pokazać, że są w naszych sercach i że walczymy razem.

Pamiętajmy o tych, którzy walczyli z tą niesprawiedliwością i zapłacili życiem.

Nikt nie jest wolny, dopóki wszyscy nie będą wolni!

23-30 Sierpnia

Anarchia teraz!

(podjebane z Czarna Rewolta)