Z Rojavy do Białorusi: Solidarność z uwięzionymi anarchistami

Aleksandrze Łukaszenko, przez 24 lata zdominowałeś ludzi Białorusi i używając państwowych aparatów opresji odziedziczonych po autorytarnej radzieckiej przeszłości, kontynuujesz ten wieczny koszmar dla ludzi.

Od piętnastego marca, ty i  te twoje pasożyty, biurokraci, policja i przywódcy rozpętaliście barbarzyńską kampanię represji wobec ludzi Białorusi, a zwłaszcza anarchistów którzy walczą o wyzwolenie wszystkich.

Solidarność jest bronią ludu i jako anarchiści jesteśmy zjednoczeni w naszej walce mimo wszystkich granic, murów i ścian. Z tych powodów skierowaliśmy na was naszą uwage. 15 marca anarchiści przyłączyli się do tysięcy Białorusinów którzy wyszli na ulice.

Wiele miast protestowało przeciwko dekadom trudnych warunków ekonomicznych i społecznych spowodowanych przez 24 lata dyktatury Łukaszenki. Anarchiści podczas tych protestów zorganizowali oddzielny blok rozplatający banery, które brzmiały: “Dla ludzi głównym pasożytem społecznym są biurokraci, politycy i policja”.

Anarchiści byli śledzeni przez gliniarzy po cywilnemu, a po ich śledzeniu i prześladowaniu, dziesiątki anarchistów aresztowano. Pod koniec dnia ponad 200 osób, w tym anarchiści i osoby postronne zostało zatrzymanych przez władze.

Po tych wydarzeniach grupy opozycyjne , niektóre z nich liberalne, nacjonalistyczne i prawicowe wezwały do protestów 25 marca w Białorusi. Rząd rozpoczął ogólnokrajowe polowanie na anarchistów i członków opozycji. Jako najbardziej rozpowszechniony przypadek represji policji od dziesięcioleci, rząd zarządził naloty na mieszkania i zatrzymał dziesiątki anarchistów.

Ponadto reżim zmobilizował kampanię terrorystyczną, wykorzystując represyjne siły policji i mediów, aby ograniczyć wszelkie anarchistyczne wysiłki zmierzające do zorganizowania się przeciwko reżimowi. Policja i jednostki wojskowe zostały wysłane do Mińska w jednej z największych operacji na terenie postsowieckiej Białorusi.

Anarchiści wraz z grupami opozycyjnymi i zwykłymi Białorusinami przemaszerowali przez ulice, aby zaprotestować przeciwko ciągłym represjom państwowym. Następstwem było zatrzymanie ponad 100 osób, w tym wielu anarchistów. W sumie szacuje się, że w ostatnich wydarzeniach na Białorusi zatrzymano ponad 1000 osób.

IRPGF (International Revolutionary People’s Guerrilla Forces) stoi w solidarności z wszystkimi anarchistami obecnie więzionymi, zatrzymanymi i rannymi podczas ostatnich wydarzeń. Jako anarchiści widzimy solidarność jako broń ludu i w czasie represji państwowych, chcemy powiedzieć Wam że jesteśmy z Wami.

Widzimy dyktaturę Łukaszenki jako wspólnego wroga, i jesteśmy gotowi by z bronią w rękach walczyć z każdym państwem na świecie.

WOLNOŚĆ DLA UWIĘZIONYCH ANARCHISTÓW W BIAŁORUSI

ZNISZCZMY WIĘZIENIA, KAPITAŁ I PAŃSTWO!

BOJOWE, POZIOMO SAMOZORGANIZOWANE KOLEKTYWY I SPOŁECZNOŚCI

DLA REWOLUCJI I ANARCHIZMU!

International Revolutionary People’s Guerrilla Forces

IRPGF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *