Tag Archives: Antykapitalistyczny wiec akcji w hamburskim porcie 2018

Hamburg, Niemcy: Antykapitalistyczny wiec akcji 23 czerwca – port w Hamburgu

Port w Hamburgu jest nie tylko wizytówką miasta, ale także międzynarodowym punktem przeładunkowym, w którym przetwarzane są materiały radioaktywne, towary energetyczne szkodliwe dla klimatu, zabójcza broń, produkty zwierzęce i wiele innych towarów. Dlatego jest to węzeł, w którym spotykają się globalna niesprawiedliwość społeczna, zniszczenie i eksploatacja środowiska. Zjednoczmy się i sprawdźmy, jak stać się aktywni i przeciwstawić niszczycielskim warunkom kapitalizmu.

Transport węgla, przemysł rolny, producenci broni, transport materiałów jądrowych, neokolonialny eksport cen dumpingowych – to tylko niektóre z wielu niszczących aspektów globalnego kapitalistycznego handlu, do którego należy port w Hamburgu. Jest to zdecydowanie największy niemiecki port zagraniczny i symbol rządzącego światem, głęboko niesprawiedliwego systemu wyzysku, wykluczenia, wywłaszczenia i zniszczenia.

To, co przynosi zyski dużym firmom i ich interesariuszom, niszczy źródła utrzymania w innych częściach świata, jeszcze bardziej zwiększa globalne nierówności, a tym samym przyczynia się do strukturalnie wymuszonej migracji. Do przyczyn tych należą dewastacje stref objętych wojną poprzez użycie broni, podporządkowanie gospodarcze, które cementuje ubóstwo i brak perspektyw w całych regionach świata, przesiedlenia, plantacje soi i oleju palmowego, wydobycie węgla, uranu i rudy lub coraz większe efekty globalnej zmiany klimatu.

Porty międzynarodowe są jednak nie tylko ośrodkami globalnego kapitalizmu, ale mogą być również postrzegane jako łącznik między walkami społecznymi na całym świecie. Ludzie na całym świecie walczą o zupełnie inny rodzaj społeczeństwa, oparty na solidarności i sprawiedliwości, zamiast na dochodach przedsiębiorstw i korporacji.

Oczywiście, kapitalizm nie zostanie przezwyciężony przez odwoływanie się do moralnego sumienia konsumentów lub błaganie tych, którzy są w rządzie. Jako zróżnicowane ruchy polityczne nie powinniśmy ograniczać naszych działań do naszych konkretnych problemów, ale rozwijać wspólne perspektywy i strategie. Obejmuje to skupienie się na ogólnej strukturze gospodarczej warunków społecznych i opracowanie odpowiednich form działania.

Jesteśmy sojuszem grup różnych ruchów społecznych w Hamburgu. W czerwcu 2018 roku zorganizujemy w Hamburgu Harbour Games i udamy się tam, gdzie korporacje i inni interesariusze zarabiają na kontynuowaniu kolonizacji i grabieży globalnego południa, katastrofalnej produkcji energii jądrowej i węgla, zarabiają na wojnie lub wykorzystywaniu zwierząt i niszczeniu przyrody. Będziemy zakłócać działanie kapitalistycznej machiny utylizacji i wysyłać sygnały, że rzeczy nie pozostaną takie, jakie są.

Wejdź do portu, zniszcz kapitalizm!

W sobotę, 23 czerwca, odbędzie się wiele akcji z kilkoma demonstracjami i działaniami na całym obszarze portu. Będziemy poruszać się na rowerach i transportem publicznym oraz demonstrować sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną w różnych miejscach, jednocześnie poznając ważnych aktorów gospodarczych w porcie w Hamburgu.

Więcej informacji na: https://harbour-games.nostate.net/english/

(tłumaczenie z Enough is Enough)