Tag Archives: Katalonia

Katalonia: Po prostu chcemy przestać błagać

Jako anarchiści nie jesteśmy zbyt entuzjastyczni wobec państw. Ani wobec starych, ani nowych. Jednak nadal ważne są wydarzenia w Katalonii. Represje państwa hiszpańskiego pokazują paskudną, frankistowską twarz rządzącej Partii Ludowej (PP). To nic dziwnego, ponieważ Partia Ludowa została założona przez frankistów, kilku założycieli PP było ministrami faszystowskiego reżimu Franco. Partia ma swoje korzenie w Sojuszu Ludowym, utworzonym w dniu 9 października 1976 r. przez byłego ministra w rządzie Franco, Manuela Fragę. Reblogujemy opracowanie Simony Levi, reżyserki teatralnej i aktywistki. Jest współzałożycielką hiszpańskich grup Xnet i 15MpaRato, obywatelskiego narzędzia, dążącego do postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za kryzys gospodarczy w Hiszpanii. Nie zgadzamy się na wszystko, co napisała w swoim tekście, który jest wezwaniem do ludu Hiszpanii, ale uważamy, że jest to ważna lektura.

Continue reading Katalonia: Po prostu chcemy przestać błagać