Witryna niemieckiego związku policyjnego (GdP) zhakowana przez „anonimową agencję anarchistyczną” (aAa)

Jest to odpowiedź na otwartą ochronę faszystów, którzy jawnie się organizują, zarówno w ramach “służby” w policji i poza nią.

Ende Gelände, ruch na rzecz sprawiedliwości klimatu ogłosił, że planuje zakłócić pracę przemysłu węglowego na obszarze Niemiec zwanym Lausitz. Kilku gliniarzy, którzy zostali przydzieleni do sprawy, aby przeciwstawić się działaczom sprawiedliwości na rzecz klimatu w ogłoszonym dniu, można było zobaczyć na zdjęciach krążących na naziolskim czacie. Na zdjęciach widać było gliniarzy pod ścianą, z faszystowskimi symbolami i dużym napisem „Stop Ende Gelände”. Gdy zdjęcia wyciekły spowodowały wściekłość przeciwko organizowaniu się faszystów w policji.

W odpowiedzi na wyciek policja oświadczyła, że faktycznie problem faszyzmu w jej szeregach to realny problem, oraz że same zdjęcia to tzw. dog whistle (praktyka używana do opisywania komunikatów politycznych, które mają być zrozumiane przez konkretną grupę, zwłaszcza z przekazem rasizmu lub nienawiści, bez jawnego używania symboliki np. nazistowskiej).

Rzeczony symbol to „defend cottbus”, czyli grupy, która jest powiązana z międzynarodową faszystowską organizacją „identarystów”, zwanych również „Nazistowskimi Hipstersami”.

Podczas akcji Ende Gelände doszło do licznych naruszeń praw człowieka przez policję. Niektóre z nich zostały udokumentowane w komunikacie prasowym.

Zhakowanie:

To jest raport na temat tego, co się stało. Nie będzie komentarza, tylko kopia wiadomości „anonimowej agencji anarchistycznej”, które są / były (w zależności od tego, kiedy czytasz) udostępniane za pośrednictwem strony internetowej niemieckiego związku policyjnego. Najpierw jako zrzuty ekranu, a następnie jako zwykły tekst.

Wiadomość od anonimowej agencji anarchistycznej, która włamała się na stronę internetową niemieckiej agencji policyjnej:

Żadnej sprawiedliwości, żadnego pokoju.

Jesteśmy buntem przeciwko autorytarnemu społeczeństwu, przeciwko izolacji i konkurencji. Jesteśmy buntem dla zaistnienia innej rzeczywistości społecznej i kulturowej. Po globalnych próbach wyzwolenia nadszedł czas na decydującą walkę, która nie będzie dłużej akceptować pseudo-naturalnej legalności systemu i poważnie chce go przezwyciężyć. Szukamy zmian w walce o wyzwolenie, nowego sposobu, w jaki możemy się łączyć z innymi.

Tak samo jak państwo demokratyczne utrzymuje populację w stałym stanie przeżycia bez głodu i powszechnych chorób, podobnie oddziały do tłumienia zamieszek stosują maksimum represji bez bezpośredniego rozkazu. Ich obecność ma na celu narzucenie kontroli, są to działania w celu przywrócenia porządku. Wojna jest asymetryczna, a broń, której wolno im używać, nie jest śmiertelna. Pod każdym względem stanowi to ramę dla stabilności państwa, projektują wewnętrzne granice metropolii, wyznaczają trasy i ślepe zaułki dla demonstracji. Zajmują tereny, określając strefy zagrożenia, które muszą być otoczone. Stosuje się je przeciwko powstaniom społecznym, przeciwko migrantom w obozach, w celu zabezpieczenia wyniszczania miejsc występowania zasobów naturalnych.

Uważamy, że tendencje do ataku są najważniejszą częścią anarchii, ponieważ akcja bezpośrednia jest konstytutywną częścią walki o wolność, wyzwolenie i przyrodę. Uważamy, że ważne jest połączenie i wzmożenie naszej walki z towarzyszami na całym świecie, ponieważ wszędzie tam, gdzie anarchiści już walczą, możemy stać się bardziej niebezpiecznym i wywrotowym zagrożeniem dla władzy, jeśli tylko umiędzynarodowimy i przełamiemy granice między nami. To jest powód, dla którego państwa i korporacje na całym świecie znów boją się anarchii w XXI wieku, ponieważ jesteśmy jedyną prawdziwą opozycją wobec dominacji władzy i nie chcą, abyśmy wzrastali i łączyli się ze sobą w spisku.

Grecja insurekcja z 2008 r. była jedną z najpotężniejszych we współczesnym świecie. Pokazała, ile siły i kreatywności można wnieść przeciwko mechanizmom państwa, a także jak słabe i bezbronne wówczas one były. Zabójstwo anarchisty Grigoropoulosa, którego dopuścił się grecki gliniarz zawsze będzie obecne w naszej pamięci i w naszych akcjach. Mimo to musimy zaznaczyć, że to zabójstwo i powstanie, do którego w jego następstwie doszło, a które wzburzyło całym społeczeństwem i było punktem zwrotnym dla całego lewicowego spektrum, udało się głównie dlatego, że Alexis był 15-letnim białym uczniem z Grecji (którego tożsamość polityczną wciąż jest ukrywana przez media i władze). Z naszego punktu widzenia widzimy, jak państwo zabija na wiele różnych sposobów, między innymi poprzez uwięzienie i dominację nad ziemią. Dlatego nasza walka jest gwałtowna i ciągła. Nasze akty powstańcze nie zależą od legitymizacji społecznej. Społeczeństwo jest pojęciem abstrakcyjnym, jest raczej punktem odniesienia do tego, co jest widoczne i zatwierdzone do istnienia. Nasze zmagania są powiązane z naszymi doświadczeniami. Nie walczymy o ocalenie ludzi, walczymy o przetrwanie i solidarność z tymi, którzy już walczą, aby zachęcić więcej jednostek i kolektywów do przyłączenia się do tej szczerej anarchistycznej walki.

Nasza taktyka może być łatwo stosowana w dowolnej metropolii  Twierdzy Międzypaństwowej. Każda dobrze przygotowana akcja, każda rozmowa, każdy aspekt naszego planu, może pozwolić nam być krok do przodu przed wrogiem, dając nam przewagę, aby go zaskoczyć. Stwórzmy powstańczy ruch bez granic, który będzie w stanie szerzyć anarchistyczne idee i praktyki.

Przesyłamy płomienny sygnał i dołączamy do wezwania na Czarny Grudzień ogłoszony przez towarzyszy w Chile, komunikując się ta akcją i naszymi słowami z powstańcami na całym świecie. W walce o pamięć wszystkich przyjaciół, towarzyszy i nieznanych zabitych lub uwięzionych przez państwo.

Nigdy nie zapomnimy naszych towarzyszy, chcemy szczególnie pamiętać o tych, którzy postanowili oddać wszystko w walce, w której polegli. Nasza pamięć i nasz pełen szacunek dla tych, których imion nie możemy przytoczyć, ponieważ ich nie znamy.

Przyszłość należy do tych, którzy walczą o wyzwolenie. Solidarność z ludźmi poddanymi represjom tu lokalnie, czy na całym świecie! Rozświetlmy noce i dnie. Jesteśmy Autonomen jesteśmy nie do opanowania, jesteśmy działaniami, nie zapominamy o naszych towarzyszach,

Salute,
anonymous Anarchist agency

Dla tych, którzy są zainteresowani badaniem kultury anarchistycznych hakerów, istnieje manifest. Możesz go znaleźć tutaj.

(tłumaczenie z Anarchists Worldwide)