Włochy: Informacje odnośnie operacji “Renata”

Podczas nocy i poranku 19 lutego aresztowano siedmiu anarchistów w różnych miejscach prowincji Trydentu, byli to: Agnese, Giulio, Nico, Poza, Rupert, Sasza, i Stecco. Jedynie Sasza dostał areszt domowy, a cała reszta została uwięziona w różnych zakładach karnych. Głównym oskarżeniem było “wywrotowe zjednoczenie się w celu terroryzmu i zakłócenia porządku demokratycznego” (art 270bis) oraz “atak terrorystyczny” (art 280) odnoszące się do kilku akcji bezpośrednich które miały miejsce w prowincji w ciągu ostatnich kilku lat.

Inne przestępstwa, o które są oskarżeni, to: „zakłócenie pracy służby publicznej”, „niszczenie mienia”, „sabotaż urządzeń telematycznych”, „podpalenie” i „transport materiałów wybuchowych”. Przeprowadzono około 30 przeszukiwań, przy czym około 150 policjantów i karabinierów zmobilizowało się w operacji represyjnej (której nadano nazwę „operacja Renata”, najwyraźniej nazwę zaczerpnięto z nazwy nadanej przez niektórych towarzyszy ich pojazdowi). Śledztwo było prowadzone przez Digos (policja stanowa) i ROS (karabinerów). Tego samego dnia co aresztowania, odbyła się konferencja prasowa w Rzymie, zorganizowana przez antyterrorystę. Wyraźnie widać próbę uderzenia w obecność anarchistów  w Trydencie, szufladkowanie anarchistów do wymyślonego „wywrotowego stowarzyszenia”

7 maja w Trento wydano “zapobiegawcze wezwanie” do przesłuchania dla osób aresztowanych 19 lutego 2019. Wezwanie nie dotyczyło tylko Stecco, który siedzi i czeka na inny decydujący wyrok. Towarzysze związani z operacją “Renata” przebywają w areszcie domowym ze wszystkimi restrykcjami. Sasza, który już wcześniej był w opasce aresztu domowego, ma obowiązek przebywać w Rovereto i być w domu od 21:00 do 7:00.

Mobilizacja związania z procesem sądowym trwa. Solidarność dla siedzących w więzieniu towarzyszy, szczególnie dla osób w L’Aquila (miasto w środkowych Włoszech) którym musimy pomóc, oraz dla towarzyszy związanych z operacją “Scripta manent” obciążonych długimi wyrokami. Solidarność i siła!

Towarzysze z włoskiej prowincji Trydent

(kolejno datowo: dwa pierwsze akapity źródło: insuscetti…, dwa drugie akapity źródło: insuscetti… )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *