Aktualizacje w sprawie represji wobec Towarzyszy Anarchistów we Włoszech

Proces w sprawie Operacji „Scripta Manent” rozpocznie się 16. listopada

Proces Scripta Manent rozpocznie się 16. listopada w specjalnie zabezpieczonej sali sądowej w więzieniu w Turynie.

Towarzysze Alfredo Cospito, Anna Beniamino, Danilo Cremonese i Nicola Gai nie zostaną dopuszczeni do procesu osobiście, zamiast tego wezmą w nim udział poprzez wideokonferencję z jednostki specjalnego nadzoru, gdzie są przetrzymywani.

Towarzysze Marco Bisesti, Valentina Speziale i Alessandro Mecogliano otrzymali zezwolenie na obecność na sali sądowej, odmawiają jednak uczestnictwa w solidarności z towarzyszami ograniczonymi do wideokoferencji.

Croce Nera Anarchica / Anarchistyczny Czarny Krzyż

(źródło: Act For Freedom Now!)

*****

Volvera, Turyn: Podpalenie wież telefonicznych w akcie solidarności z Towarzyszami Anarchistami (październik 2017)

Wieże telefoniczne w Volvera stoją w płomieniach

Dla anarchistów postawionych przed sądem w Turynie

Dla tych, których złapano

Dla tych, którzy pozostają wolni

Dla tych, którzy sprzeciwiają się systemowi

Zniszczyć jego tryby

Cirle A

(źródło: Act For Freedom Now!)

****

Aktualizacja w sprawie aresztowanego anarchisty Davide Delogu z Sardynii – ponownie podjął strajk głodowy

Davide utrzymuje bezterminowy strajk głodowy od 4. listopada. Jego oświadczenie dla aresztu:

[Protestuję] przeciwko uniemożliwieniu mi uczestnictwa w następnym przesłuchaniu, 14. listopada w Cagliari, przeciwko artykułowi 14bis, nakazującemu umieszczenie w całkowitej izolacji i przedłużeniu jego stosowania na kolejne pół roku, przeciwko jego aresztom, celom i więziennej dominacji.

Pozostaję w solidarności i bliskości z towarzyszami aresztowanymi w związku z operacją Scripta Manent, których proces rozpocznie się 16. listopada.

Niech bezpośrednia, piękna, buntownicza i płomienna solidarność rozgrzewa nasze serca.

Z tymi, którzy kontynuują zmagania za kratami, z tymi którzy nie poddają się w buncie.

Jestem z wami.

Davide Delogu

Croce Nera Anarchica / Anarchistyczny Czarny Krzyż

(źródło: Act For Freedom Now!)

****

Wyrok włoskiego Sądu Kasacyjnego w sprawie artykułu opublikowanego w anarchistycznym miesięczniku ‘Invece’

W czwartek, 19. października, Sąd Kasacyjny podjął rozprawę w sprawie przeciwko towarzyszowi oskarżonemu o podżeganie do popełnienia przestępstwa w związku z artykułem opublikowanym w miesięczniku ‘Invece’ w maju 2012 roku.

Artykuł dotyczył książki Pierpalo Sinconiego, kapitana karabinierów. Brał udział w w misjach bojowych w Bośni i Hercegowinie, Kosowie i Iraku. Był nauczycielem w centrach szkoleniowych na rzecz utrzymania pokoju w Afryce, Ameryce, Azji i Europie. Jest członkiem grupy eksperckiej krajów G8 do spraw utrzymania i budowania pokoju. Od 2006 roku uczy prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego w Centrum Szkolenia Policji Porządkowej (CoESPU) w Vicenzie.

Rozpatrywane przestępstwo to „podżeganie do popełnienia przestępstwa”.

Pomimo tego, że artykuł został podpisany, wojskowe służby śledcze z Rzymu i Trento przeprowadziły śledztwo w celu ustalenia autora. W związku z tym zatrzymania dokonano we wrześniu 2013 roku.

Wyrok roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności został potwierdzony; co więcej, prokurator wykluczył możliwość apelacji, w związku z czym towarzysz zostanie również ukarany grzywną.

Jako, że wyrok obejmuje okres poniżej 3 lat, nie dokonano niezwłocznego aresztowania; wniosek o możliwe kary zastępcze może zostać złożony w ciągu trzydziestu dni.

PRZECIWKO TYM, KTÓRZY ŻYJĄ Z WOJNY, FARBA TO MINIMUM!

Anarchiści z Trento i Rovereto

(źródło: Act For Freedom Now!)