Konspiracyjne Komórki Ognia – Projekt Nemesis – Otwarta Propozycja

 

asd“Gdy myślisz o wojnie musisz mieć plan…”

Najbardziej podstępna władza to taka, która niesie w sobie obietnicę uniwersalności. Dlatego właśnie od monarchii przeszliśmy do demokracji, ale nie do wolności. Ulubionym słowem demokracji jest „bezpieczeństwo”. Im częściej o nim słyszymy, tym bardziej nasze życia i wolność ulegają regresowi.Co gorsza, dzisiejsza władza i demokracja uzyskały kompromis i społeczne podporządkowanie w sposób niemal dobrowolny.

Demokracja działa jako jawna fabryka stosunków społecznych. Ludzie poddają się ideologii rządowej, mainstreamowym normom i dyscyplinie dopuszczalnych zachowań, uznając to wszystko (dyktat ekonomii, szantaż pracy najemnej, dyktaturę spektaklu, technologiczny nadzór) za nieunikniony, naturalny porządek świata.

Jednak nawet w przypadku władzy cieszącej się wszechobecnym przyzwoleniem zawsze będą istnieć szefowie, urzędnicy, menadżerowie i właściciele. Dziś są oni widoczni jak na dłoni. Politycy, biznesmeni, potentaci stoczniowi, wydawcy, dziennikarze, sędziowie i policjanci są ludźmi władzy. To właśnie oni są obiektami ataków w ramach Projektu Nemesis. Jego celem jest wniesienie strachu na zaplecze wroga.

To ważne, by oprócz atakowania bezosobowych symboli wymiaru sprawiedliwości, wnieść naszą wrogość również w prywatne środowisko przeciwnika, do jego domów, biur, miejsc wypoczynku i pojazdów. Wiemy, że dla władzy „nikt nie jest niezastąpiony”, ale wiemy też, że bezpośrednie uderzenie w jednego z nich może zastraszyć 100 innych.Tworzymy spuściznę strachu dla nich i ich następców. To nasza minimalna przeciwwaga dla zrównoważenia terroru kontrolowanego przez wroga. Terroru objawiającego się, gdy szefowie zabijają swoich pracowników, gdy gliniarze strzelają do nas na ulicy, gdy sędziowie wydają wyroki tysięcy lat więzienia. Terroru objawiającego się poprzez kłamstwa dziennikarzy, prawo i decyzje polityków. W tych wszystkich przypadkach wróg ma nazwiska i adresy.

Atakując ich pokazujemy, że ludzie władzy nie są nietykalni. Jednocześnie, zamiast ograniczać anarchistyczną insurekcję do okazjonalnych konfliktów z glinami, możemy uczynić rewolucję permanentnym składnikiem naszego życia codziennego, odsłaniając tych, którzy ukrywają się za swoimi rozkazami, decydującymi o naszym życiu, studiując ich ruchy i trasy oraz organizując nasze własne komórki ofensywne, zdolne stawiać czoła wyzwaniom rzucanym przez władzę. Nie zajmujemy się przewidywaniem społecznych napięć, zdolnych przerodzić się w masową mobilizację, jesteśmy za to – poprzez swoje akcje – akceleratorami historii, czyniąc widocznym wybór „po stronie władzy albo wolności”. Wytwarzamy przestrzenie i okresy, gdzie historia nie przydarza się nam tak po prostu, tylko jest pisana naszymi własnymi rękami. Anarchistyczna partyzantka miejska to sposób patrzenia życiu prosto w oczy, aby stworzyć autentyczne kolektywne “my”. To konstruowanie anarchistycznego procesu wyzwolenie się z odwagą, konsekwencją i determinacją. Wartość naszych akcji nie leży tylko w sile ciosu jaki możemy zadać władzy, lecz również w danej nam przez nie szansie na zmienianie swojego życia.

Projekt Nemesis to międzynarodowa propozycja stworzenia listy z nazwiskami ludzi władzy, abyśmy mogli zaatakować ich tam, gdzie czują się bezpieczni… w ich własnych domach. Pierwszym aktem Projektu Nemesis była bomba, która wybuchła w aucie prokuratorki G.Tsatani. Dzielimy się tym planem ze wszystkimi komórkami FAI-IRF i wszystkimi anarchistami czynu na świecie, z nadzieją na dialog o rozprzestrzenianiu walki anarchistycznej. Jak dobrze wiemy, najlepszym sposobem rozmowy o danej akcji jest kolejna akcja…

Pozdrawiamy wszystkich towarzyszy, którzy są przetrzymywani w celach demokracji na całym świecie i nie mogą już dłużej być wśród nas. W szczególności dedykujemy tę akcję członkom KKO: Oldze Ekonomidou, Giorgiosowi Polidoriosowi,Gerasimosowi Tsakalosowi, Christosowi Tsakalasowi, naszej anarchistycznej towarzyszce Angelice Spiripoulou oraz włoskim towarzyszom z FAI: Alfredowi Cospito i Nicola Gai.

Wszystkim, którzy nie zakopali wojennego toporu…

Konspiracyjne Komórki Ognia / FAI-IRF

Wkrótce powrócimy.

Patrz także:

Projekt Nemesis – AKT II

Projekt Feniks