Rzym, Włochy: Podłożenie ładunków wybuchowych pod komisariat policyjnych karabinierów przez komórkę FAI-FRI imienia Santiago Maldonado

W czasach pokoju i przestrzegania zasad społecznych nie ma lepszej odpowiedzi niż akcja. Impuls, więź i wstrząs, by obudzić śpiących.

Działanie z własnej inicjatywy łamie ustępliwość i bezczynność oraz rozpala tych, którym gotuje się krew.

Anarchiczna praktyka ataku musi być podstawowym bodźcem anarchii, w przeciwnym razie jest już chodzącym trupem. Działanie jest konieczne, abyśmy żyli w sposób, który uważamy za odpowiedni, oddalony od każdego programu, hierarchicznej i pionowej struktury. Wiele rewolucyjnych praktyk jest częścią anarchizmu u jego źródła.

Postanowiliśmy wziąć nasze życia we własne ręce, niszcząc opresyjny spokój, który nas otacza.

W nocy z 6 na 7 grudnia umieściliśmy stalowy termos zawierający 1,6 kg materiałów wybuchowych na zewnątrz koszar karabinierów w rzymskiej dzielnicy San Giovanni.

Skupiliśmy się na głównych strażnikach śmiertelnego porządku kapitalizmu: policji. Bez nich przywileje, arogancja i bogactwo zgromadzone przez właścicieli byłyby niczym. Ponieważ zawsze pełnili funkcję represjonowania, więzienia, deportowania, torturowania i zabijania tych, którzy z wyboru lub konieczności znajdują się poza swoim prawem.

Walka z państwem nie jest prosta i nie można jej zredukować do magicznych formuł. Ale cele są tam i nie zawsze można tworzyć teorie w wygodnych warunkach. Każda osoba, wolna od pragnień i konieczności, wprowadza teorię do działania, tu i teraz. W walce o wolność nie ma delegacji.

Jakby wyglądały te lata, gdyby podżegająca mniejszość nie odebrała pochodni anarchii? Jeśli ci towarzysze czekali na lepsze czasy? Przewodniczący Komisji Europejskiej, którego Święta Bożego Narodzenia zostały zrujnowane, wie coś na ten temat. Wie coś o wampirze z Equitalii i został okaleczony przez jeden z jego z pazurów. * Szarlatan Ansaldo Nuclear musiał wyczuć ciepło z pochodni anarchii w swych nogach. **

Dzisiaj to my dzierżymy pochodnię anarchii, jutro będzie to ktoś inny. Dopóki jej ugasisz!

Kto chce oglądać będzie nadal to robić. Kto chce usprawiedliwić polityczną niemoc, nadal tego nie uczyni. Nie czekamy na pociąg nadziei, nie czekamy na lepsze czasy. Warunki zmieniają się wraz z konfrontacją. Ruch istnieje, jeśli działa, w przeciwnym razie stoi nieruchomo. Wyzwolenie jednostki od władzy i wyzysku dokonywane jest przez osoby bezpośrednio zainteresowane.

Jednak ci, którzy atakują, kierują się zaraźliwym pragnieniem. Oznacza to propagandę czynu.

Przeciw gliniarzom, politykom i ich pachołkom. Przeciw inżynierom nauki i przemysłu. Przeciw wszystkim panom, ale także przeciwko wszystkim sługom. Przeciw szeregom uczciwych obywateli więziennego społeczeństwa

Nie interesuje nas marnowanie czasu i energii na krytykę reformistów … Chociaż nie uważamy się za elitarną mniejszość, jako anarchiści mamy swoje działania i nasze żądania. Naszą propagandę. Każda osoba i komórka rozwija się i nabiera doświadczenia w braterskiej więzi. Bez żadnej specjalizacji i bez konieczności narzucenia metody. Niech każdy znajdzie drogę przez działanie. Ustrukturyzowana organizacja hierarchiczna oprócz zabijania wolności jednostek jest również bardziej podatna na reakcję ucisku.

Nieformalna federacja anarchistyczna (FAI) jest instrumentem, który uważamy za najbardziej odpowiedni w tym momencie, dla tego konkretnego działania, ponieważ pozwala nam spełniać naszą nieredukowalną indywidualność, dialog z innymi bojownikami poprzez komunikaty odpowiedzialności i wreszcie propagandę wyrażaną przez echo wybuchu.

Nie ma to być narzędzie absolutne i ostateczne.

Komórka akcji jest tworzona i rozwijana poprzez wiedzę, poprzez zaufanie. Ale inne grupy i osoby mogą dzielić, choćby chwilowo, projekt, debatę, nie znając się osobiście. Komunikują się bezpośrednio poprzez działanie.

Bezpośrednie destrukcyjne działanie jest logiczną odpowiedzią na represje. Ale nie tylko. Praktyka anarchistyczna jest także odrodzeniem, propozycją, która wykracza poza solidarność, przełamując spiralę represji-działania-represji. Działania solidarnościowe są ważne, ale nie możemy ograniczać się do krytycznej, choć zbrojnej, odwetowej operacji lub procesu.

Uwięzieni towarzysze są częścią walki, dają nam przewagę i dają nam siłę. Ale ważne jest by działać i organizować się. Postęp rozwoju technologicznego, polityka kontroli i represji nie dają wiele miejsca na ocenę tego, co należy zrobić. Życie i represje w metropoliach zostały przemodelowane. Przemieszczanie się i działanie może stać się coraz bardziej skomplikowane.

W przeciwieństwie do “starć” często powodowanych przez pewien antagonizm, nieprzewidywalność jest najlepszą bronią przeciwko społeczeństwu kontroli. Uderz tam, gdzie cię nie oczekują. Dzisiaj uderzyliśmy w zmilitaryzowaną stolicę, aby rzucić wyzwanie złudzeniom bezpieczeństwa. Jutro, kto wie, może na przedmieściach, gdzie najmniej się tego spodziewasz. Nie dajemy wytchnienia, wybieramy własny czas. To zawsze było zasadą partyzantki miejskiej. Z tą różnicą, że nieformalna konspiracja komórek nie zna hierarchii ani strategicznych kierunków. I dlatego jest jeszcze mniej przewidywalna.

Państwo włoskie znajduje się w czołówce polityki represyjnej i wojskowej. Ze względu na położenie geograficzne często wykonuje brudną robotę, aby bronić granic Twierdzy Europa.

Ostatnie ustalenia ministra Minniti * z krwawymi pułkownikami libijskimi są najnowszymi dowodami. Osiągnięcie liczby potrzebnych niewolników, “wykorzystajmy ich w domu”, a także pozostanie popularnym, nadal jest dobrą metodą.

Ostatniej nocy przywieźliśmy wojnę do domu Minnitta. Ci w mundurach, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni, ci, którzy są posłuszni, milczą i uciszają tych, którzy tego nie robią. Otrzymali mały smak tego, na co zasłużyli.

W ramach tej akcji inicjujemy międzynarodową kampanię przeciwko przedstawicielom, strukturom i środkom represji. Każdy może wnieść wkład w tę kampanię, używając narzędzi, które uważają za najbardziej odpowiednie.

Komórka Santiago Maldonado

Nieformalna Federacja Anarchistyczna – Międzynarodowy Front Rewolucyjny FAI-FRI

Dedykujemy tę akcję argentyńskiemu anarchiście porwanym i zamordowanym przez cyngli Benettonów. Niech nadejdzie dzień, kiedy ciemiężcy wreszcie znikną z powierzchni ziemi.

(źródło Croce Nera Anarchica, tłumaczenie z Insurrection News)

* odnosi się do bomby pocztowej wysłanej w 2003 roku przez komórkę FAI do domu przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego. Prodi otworzył paczkę w swoim domu, ale eksplozja nie spowodowała żadnych poważnych obrażeń.

** odnosi się do ataku z 2012 roku przeciwko dyrektorowi naczelnemu Ansaldo Nuclear Robertowo Adinolfiemu autorstwa Komórki Olga FAI-FRI, w którym Adinolfi został postrzelony w kolano.

*** Marco Minniti, włoski minister spraw wewnętrznych.