Tag Archives: Joaquín García Chanks

Chile: Aktualizacje dotyczące anarchistycznych więzniów

Valapariso: Aktualizacja z procesu przeciwko Compañerxs oskarżonych o podpalenie z dnia 21 maja w Valparaíso 

16.06.18: W ciągu ostatnich kilku dni prokuratura zakończyła przedstawianie swoich świadków, ekspertów i dowodów. Teraz przyjdzie czas na obronę, aby później można było wysunąć końcowe argumenty i ostatecznie sąd wyda wyroki przeciwko compañerxs.

Proszę uważnie obserwować tę sytuację: Solidarność z oskarżonymi compañerxami!

(źródło Publication Refractario, tłumaczenie z Mpalothia)

Santiago: Rusza proces przeciwko Joaquinowi i Kevinowi

16.06.18: 15 czerwca rozpoczyna się proces przeciwko Kevinowi i Joaquinowi. Załączamy wcześniejsze informacje w świetle nowej sytuacji prawnej, z którą mają do czynienia.

Anarchiczna i rewolucyjna solidarność z antyautorytarystami, którzy nie pochylają głowy przed nikim!

Powstańcza solidarność w obliczu przygotowania procesu przeciwko Joaquinowi i Kevinowi.

«Podczas gdy solidarność jest zawsze ważna – we wszystkich aspektach – nie możemy być usatysfakcjonowani wieloma działaniami, które powstają w celu wsparcia naszych akcji, chociaż zawsze są konieczne. Uważamy, że ważną częścią uznania siebie za rewolucjonistę jest chęć – tak jak oni – do ataku na aparat państwowy i kapitał. W ten sposób wierzymy, że solidarność musi przekraczać słowa, być wykuwana w ataku, a przez to przekształcać się w ciągłą akcję przeciw porządkowi. Ponieważ w rozpoznaniu wspólnoty działania towarzyszą komplikacje i doświadczenie, które tworzą nierozerwalną więź między bezimiennymi».

– Międzynarodowa Konspiracja Zemsty / Komórka Popdalaczy imienia Gerasimosa Tsakalosa

16 czerwca 2018 r. compañeros Joaquín García Chanks i Kevin Garrido staną przed sądem w procesie, który rozpoczął się, gdy obaj zostali aresztowani w listopadzie 2015 r.

Ta instancja sądowa określi dowody, których prokuratura użyje w przyszłym procesie, w którym uwolni swoje szaleństwo represji i kary, tym razem używając prawa kontroli zbrojeń.

Towarzyszowi Joaquinowi, grozi:

– 15 lat więzienia za umieszczenie urządzenia wybuchowego na Posterunku Policji nr 12 (akcja, do której przyznała się Międzynarodowa Konspiracja Zemsty / Komórka Podpalaczy imienia Gerasimosa Tsakalosa).

– 4 lata i 6 miesięcy za nielegalne posiadanie broni (za naruszenie zasad aresztu domowego, w którym compañero umieszczony w więzieniu w czerwcu 2016 r.) Joaquin został aresztowany we wrześniu tego samego roku przez członków BIPE (Specjalna Brygada Śledcza Policji) podczas noszenia rewolweru).

– 800 dni na posiadanie amunicji (znalezionej przy nim, gdy został schwytany).

Kevin, ze swojej strony, jest oskarżony o atak na szkołę żandarmerii w San Bernardo (gdzie został aresztowany), a także posiadanie materiału wybuchowego, nielegalne posiadanie noża i atak na spółkę Chilectra (akcja, która została uznana przez Komórkę Karr-Kai).

Kevin ma również takie same zarzuty jak Joaquin w związku z atakiem na posterunek policji. Prokuratura żąda dla niego ponad trzydziestu lat pozbawienia wolności.

«Pycha i przekonanie, że pozycjonowanie się jako rewolucyjne istoty wykuwa w nas niezłomną godność, która się nie zachwieje, to nie są elementy, które są wyostrzone do użycia jako broń, ale stanowią część stałej praktyki w naszych działaniach»Joaquin Garcia

Zniszcz aparat demokratycznej inkwizycji!

Powstańcza i antyautorytarna solidarność!

(źródło Publication Refractario, tłumaczenie z Mpalothia)

Santiago: Wyrok i skazanie utrzymane przeciwko Juanowi Floresowi

18.06.18: 13 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok 23 lat przeciwko Juanowi Floresowi, który został skazany na podstawie ustawy antyterrorystycznej za atak na Subcentro i za naruszenie ustawy o kontroli broni.

Komentując decyzję sądu prokurator Raúl Guzmán, odpowiedzialny za Południową Prokuraturę, powiedział: “Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tym wynikiem decyzji Sądu Najwyższego, która odrzuca apelację od wyroku … jest to uznanie poważnej pracy, którą wykonano na etapie dochodzenia dotyczącym tych faktów. Była to surowa kara nałożona na skazanego, ale nie bez precedensu, ponieważ posiada kryminalną kartotekę za przestępstwo kradzieży z zastraszaniem, za które już był karany”.

Precz z ustawą antyterrorystyczną i wszystkimi przepisami!

(źródło Publication Refractario, tłumaczenie z Mpalothia)

Wallmapu: Sprawa Huragan- zarzuty przeciwko dziesiątce Comuneros Mapuczy zniesione

18.06.18: 13 czerwca 2018 r. Sąd w Temuco definitywnie odrzucił wszystkie oskarżenia o nielegalne stowarzyszenie terrorystyczne w tak zwanej sprawie “Huragan”.

Pomimo tej decyzji oskarżenie zostało podtrzymane za zbrodnię terrorystycznego podpalenia przeciwko Fidelowi Tranamilowi i Martíne Curiche’owi.

Solidarność z więźniami i wszystkimi stojącymi w obliczu procesów sądowych w Wallmapu!

(źródło Publication Refractario, tłumaczenie z Mpalothia)

Chile: insurekcyjna solidarność przed nadchodzącymi procesami przeciwko Joaquinowi i Kevinowi

„Solidarność zawsze jest ważna – we wszystkich aspektach – nie możemy być usatysfakcjonowani wieloma z działań, które rodzą się z potrzeby wspierania naszych bliskich, chociaż zawsze są potrzebne. Wierzymy, ze ważna częścią rozpoznania w sobie rewolucjonisty jest chęć – tak jak jesteśmy – atakowania aparatu państwa i kapitału. W ten sposób, wierzymy ze solidarność musi przenikać słowa, zrodzić się w ataku i poprzez to przemienić się w ciągła akcje przeciwko ustanowionemu porządkowi. Ponieważ odnalezieniu bliskości towarzysza doświadczenia i współdziałanie, które tworzą nierozerwalna więź pomiędzy anonimowymi towarzyszami.”

 -Międzynarodowa Konspiracja Zemsty/Komórka Gerasimosa Tsakalosa

 6 marca 2018 [Rozprawa była odroczona do początku kwietnia na prośbę obrony], towarzysze Joaquín García Chanks i Kevin Garrido zmierzą się z przygotowaniami sadu do procesu, który zaczął się w listopadzie 2015 roku, gdy obaj zostali aresztowani.

Ta instancja sadu określi dowody, które Biuro Prokuratora Południowego użyje w nadchodzącym procesie, co rozpęta szał represji i kary, tym razem używając prawa kontroli broni.

Towarzyszowi Joaquínowi, na ta chwile grozi:

*15 lat wiezienia za umieszczenie ładunku wybuchowego na Komisariacie Policji nr 12. (Akcja, do której przyznała się Międzynarodowa Konspiracja Zemsty / Komórka Gerasimosa Tsakalosa)

*4 lata i 6 miesięcy za nielegalne posiadanie broni (Po anulowaniu aresztu domowego towarzysza w czerwcu 2016 i aresztowaniu przez BIPE / Śledztwa Policji z Chile we wrześniu tego samego roku)

*800 dni za posiadanie amunicji. (Została znaleziona, kiedy towarzysz został schwytany)

Kevin za swoje czyny, jest oskarżony o atak na szkołę żandarmerii w San Bernardo (gdzie był internowany), jak również za posiadanie materiałów wybuchowych, nielegalne posiadanie noża, atak na firmę elektryczna Chilectra (Komórka Karr-Kai wzięła za ten atak odpowiedzialność) i takie samo oskarżenie jak Joaquín czyli próba zamachu na komisariat policji. Prokurator wnosi o więcej niż 30 lat wiezienia.

“Duma i przeświadczenie o usytuowaniu siebie jako jednostek rewolucyjnych tworzy w nas niezłamaną godność, która się nie zachwieje, to nie są elementy udoskonalane, by zostały użyte jako broń, ale cześć nieprzerwanych zwyczajów w naszych akcjach”.

– Joaquín Garcia

Zburzcie bieg demokratycznej inkwizycji!

Insurekcyjna i anty-autorytarna solidarność!

(źródło Contra Info, tłumaczenie z Insurrection News)