Puente Alto, Chile: “Komórka Insurekcyjna Maipo – Nowy Przewrót” bierze odpowiedzialność za podpalenie pojazdów firmy wydobywczej

Komunikat odpowiedzialności za podpalenie firmy produkującej kruszywa nad rzeką Maipo, Puente Alto, Chile.

Fakty:

W nocy z soboty na niedzielę, 1 października, zmaterializowaliśmy atak w obronie ziemi i wód rzeki Maipo poprzez wybuchowy sabotaż mienia firmy Baeza, znajdującego się na północnym brzegu rzeki Maipo w gminie Puente Alto, generując znaczne szkody wyceniane w setkach milionów pesos (380 milionów według tego, co mówią czyli około 2 milionów złotych).

Konteks:

W przeciwieństwie do innych firm z branży kruszyw, które ledwie mogą obsługiwać kilka maszyn, Empresas Baeza generuje milionowe zyski dzięki bezpośredniej dewastacji brzegów rzeki Maipo poprzez ich wykopywanie w celu wydobycia kruszywa i piasku, dzierżawiąc maszyny do wykopywania i przemieszczania kruszywa i ziemi, posiadając kontrakty z Ministerstwem Robót Publicznych i budową autostrad, licząc również na liczne oferty przyznawane przez gminy, które w dużej części pochodzą od burmistrzów i radnych należących do partii Renovación Nacional, co świadczy mimochodem o powiązaniach, sieciach i historycznym współudziale rodziny Baeza wobec jej bojówek. Przykładem ich dużych zysków jest rodzinna “rezydencja”, jak zwykle nazywają swój letni dom położony nad jeziorem Rapel, gdzie często jeżdżą, aby cieszyć się urokliwą scenerią, co stanowi wyraźny kontrast z otoczeniem ich firmy, gdzie można oddychać nędzą oraz degradacją społeczną i ekologiczną.

Maipo:

Rzeka Maipo ma zasadnicze znaczenie dla znacznej części różnorodności biologicznej w regionie metropolitalnym, a także dla założonego na niej dużego miasta, dostarczając ludności około 70% wody pitnej i 90% wody do nawadniania, oprócz dużej produkcji energii elektrycznej generowanej przez wiele eksploatujących ją elektrowni wodnych (m.in. Aes Gener SA, Carbomet Energía SA, Mallarauco SA, Eléctrica Puntilla, Sociedad Canalistas del Maipo (SCM)). Jednak zamiast być głęboko ceniona, szanowana i pielęgnowana, jest niszczona i eksploatowana przez różne firmy z różnych branż na niemal wszystkich odcinkach rzeki, na przykład:

– Odcinek Cajón del Maipo: eksploatowany głównie przez Alto Maipo (hydroelektrownia należąca do Aes Gener S.A.), od szczytu pasma górskiego do jego dotarcia do miasta.,

– Sekcja Pirque, Puente Alto i San Bernardo: liczne firmy zajmujące się wydobyciem i sprzedażą kruszyw, które powstały jeszcze w czasach dyktatury, takie jak Empresas Baeza i sąsiadująca z nią cementownia TX Group, która poprzez swoją spółkę wydobywczą Rosario drąży w głąb północnego brzegu rzeki. Obfitują tu również duże winnice, należące głównie do Viña Concha y Toro S.A., elektrownie wodne, takie jak te wymienione powyżej, gdzie wyróżniamy Carbomet Energía S.A. i jej Compañia Auxiliar de Eléctricidad del Maipo S.A. (CAEMSA), obie należące do firmy. (CAEMSA), obie należące do Molymet i znajdujące się w Puente Alto, które korzystają z domniemanego kanału nawadniającego La Carburera, który nie służy jako źródło nawadniania dla rolników na obszarach wiejskich, lecz pracuje wyłącznie dla tych dwóch elektrowni wodnych, a ponadto dla EBAEZA w celu eksploatacji niektórych maszyn do przetwarzania kruszywa, dla których konieczne jest pobieranie i przekierowywanie wody, co znacząco wpływa na przepływ obecny w rzece Maipo na dużym odcinku w ciągu roku.

– odcinek Llolleo: Wreszcie, jej ujście w Llolleo jest również dotknięte groźbą rozbudowy megaportu San Antonio, fundamentalnej części COSIPLAN (dawniej IIRSA), ekobójczego i megaekstraktywistycznego projektu w południowym stożku Abya Yala.

Amazon:

I jakby tego było mało, potężna i nikczemna międzynarodowa firma Amazon zapowiada swoje przybycie, instalując swoje pierwsze południowoamerykańskie centrum danych w dzielnicy Puente Alto, które najprawdopodobniej będzie wykorzystywać wody Maipo do zasilania swojego niezbędnego systemu chłodzenia, a także centra danych Google, Microsoft i Huawei w północnej części regionu metropolitalnego, które również muszą zużywać ogromne ilości wód gruntowych, zwiększając tym samym suszę na całym terytorium.

Wiedzcie, że wasza obecność jest wroga dla Maipo i nie zawahamy się przyjąć was w najgorszy sposób, atakując ogniem, kulami i prochem, jeśli to konieczne!

Nasz Apel:

Dziś bardziej niż kiedykolwiek pilne jest zatrzymanie postępu dewastacji i uniemożliwienie dalszej eksploatacji Ziemi. Dziś bardziej niż kiedykolwiek pilne jest zniszczenie wszystkiego, co utrwala logikę ekobójczą. Z naszej strony jesteśmy bardzo pewnx, że donosy i ustawodawstwo w tym zakresie są kontrprotestami, które usidlają i minimalizują walkę o ziemię, że okrzyki, transparenty i slogany nie drapią ani nie przerażają. Że werble i wirtualny aktywizm pozostają tylko tym. Dlatego propagujemy tu i teraz ofensywne, bezpośrednie działanie, bez pośredników, materializując ogień do dewastacji własnymi rękami i gorąco zachęcamy rewolucjonistów, insurekcjonistów, nihilistów, buntowników z całego Abya Yala, aby również wzięły ogień i proch w swoje ręce i zniszczyły firmy, domy, biura, transporty i życie wszystkich tych, którzy niszczą nasze wraz z ziemią, lasami, dżunglami, rzekami i fauną. Ponieważ pilne jest zakończenie tego systemu śmierci na wszystkich frontach i wyzwolenie Abya Yala od grabieży, kolonizacji, imperialistycznej deprecjacji, logiki ekstraktywnej i kapitalistycznej musi nastąpić teraz. Dla wolnego, autonomicznego i horyzontalnego życia wśród wszystkich gatunków i ziemi.

Do zalesiania ziemi, z bezpośrednim i bojowym atakiem!

Wyjaśniamy:

W odniesieniu do podobieństw, jakie nasze działania i cel mogą mieć z tymi, które wydarzyły się w Wallmapu, oraz przewidywalnego zniekształcenia i manipulacji ze strony złośliwej prasy burżuazyjnej, zawsze służącej władzy. W odniesieniu do dyskursu, że “wszystko jest ustawką”, który jest stale podnoszony przez niektóre sektory obywatelskie, a nawet wiele pseudo-rewolucyjnych sektorów, wyjaśniamy, że:

– Pomimo ogromnego współudziału i szczerej solidarności stale okazywanej godnemu oporowi Mapuczów, nie jesteśmy i nie udajemy, że jesteśmy częścią tego samego. Jesteśmy siostrami w wojnie przeciwko państwu, jego dominacji i represji, tak samo jak jesteśmy braćmi i siostrami w wojnie o ziemię, lasy i rzeki, ponieważ ich obrona jest czymś przekrojowym dla każdego, kto przyjmuje całkowite wyzwolenie. Jednakże nie możemy być tacy sami. Nasze działanie jest autonomiczne, anarchistyczne. Nie jesteśmy Mapuczami, choć nie trzeba dodawać, że uśmiechamy się do każdej akcji odzyskiwania i atakowania firm leśnych, wydobywczych i właścicieli ziemskich, którzy przywłaszczają i niszczą ñuke mapu.

– A na wypadek, gdyby to nadal nie było jasne. Nie jesteśmy bezkrytyczne. Celujemy naszą bronią w zniszczenia i tych, którzy podtrzymują nędzę i ten cały system śmierci. Ale proszę nas nie mylić. Nie będziemy tracić czasu i energii na drobnych nieszczęśników, ani nie będziemy atakować tych biernych istot, które mają niewiele lub nic wspólnego z toczącą się wojną.

– Wreszcie. Nie jesteśmy montażem państwa, jego policji czy najemników. Są wśród nas takie, które ze swojej indywidualności postanawiają porzucić rolę ofiar lub biernych agentów i rzucamy się na zdobywanie wolności wszelkimi dostępnymi środkami. Jesteśmy anarchistkami. Przeciwko państwu i wszelkiej władzy. Przeciwko postępowi i dewastacji. Nie mogą nas zanegować, uczynić niewidzialnymi lub zredukować. Są wśród nas takie, które niosą opór i ofensywę z dumą i godnością, aż do ostatecznych konsekwencji. Istniejemy. Atakujemy. Będziemy.

Mónica Caballero, Francisco Solar, Mawünhko, Tomás, Joaquín Garcia, Juan Aliste, Marcelo Villaroel, Mayo, więźniowie wywrotowi i Mapuche oraz więźniowie, antyautorytarni i wywrotowi ze wszystkich Abya Yala i pozostałych kontynentów: każde z tych ognisk stara się dać im chwile ucieczki i sprowadzić ich tutaj z powrotem, ponieważ w ten sposób nadal spotykamy się w każdym ataku.

Z Emilią Bau mocno obecną w pamięci Doliny Maipo i wyzwolenia tej ziemi.

Z Santiago Maldonado, Macareną Valdés, Ruben Collío, Claudia Lopez, Punky Mauri, Pelao Angry. Rozsiewając ogień przeciwko zniszczeniu, rozsiewamy również pamięć i zemstę.

Tygodnie dzielą nas od trzeciej rocznicy tamtego 18 października, nie zapominamy o Cristiánie Valdebenito ani o wszystkich poległych w rewolcie. Zemsta i nieustanny atak na władzę będą miejscem, gdzie na stałe spotkamy wszystkich naszych zmarłych.

Śmierć TPP-11 i wszystkim traktatom w służbie dewastacji i grabieży ziemi i naszej autonomii przez kapitał.

Za anarchię, za ziemię, za nasze życie.

Komórka Insurekcyjna Maipo

Nowy Przewrót.

(tłumaczenie z Abolition Media)