Komunikat solidarnościowy z greckimi więźniami od Bułgarskiego Stowarzyszenia Więźniów

Otrzymano 22.11.2017:

Międzynarodowa solidarność z greckimi więźniami!

Przez greckie więzienia przetoczyły się strajki i protesty w odpowiedzi na plan SYRIZY wprowadzenia bardziej restrykcyjnych środków prawnych do kodeksu więziennego.

W maju więźniowie ze skrzydeł A, B i C więzienia Korydallos, głównego więzienia Grecji w Pireusie, ogłosili utworzenie Komitetu ds Walki z Koordynacją, aby wyrazić opinię więźniów z Korydallos i innych zakładów, którzy zdecydowali się przyłączyć do protestów, aby wydawać regularne aktualizacje dotyczące protestów i komunikować się z solidaryzującymi się ludźmi poza murami więzienia. Oświadczenie przetłumaczone na język angielski można je przeczytać na Enough is Enough.

Protesty w Korydallos rozpoczęły się ponad dwa miesiące temu. Rozprzestrzeniły się one na inne skrzydła słynnego więzienia, w tym na odział dla kobiet. Protest polega na odmawianiu powrotu do cel po popołudniowym apelu. W ten sposób więźniowie okazują sobie nawzajem solidarność, jedność i determinację. Protesty są pokojowe, ale tak jak tsunami, ich moc drzemiąca pod powierzchnią nie jest widoczna dopóki fala nie uderzy w brzeg.

W wywiadzie radiowym przeprowadzonym na początku tego miesiąca uwięziony anarchistyczny towarzysz i członek Konspiracyjnych Komórek Ognia, Christos Tsakalos, przemawiający jako przedstawiciel Komitetu ds. Walki z Koordynacją, a nie jako anarchista i członek KKO , oświadczył że uwięzione kobiety i mężczyźni w więzieniach Grecji mieli dołączyć do protestów 20 listopada. Christos stwierdził również, że więźniowie nie pozwolą, aby represyjne środki przeszły bez oporu. Wywiad z Christosem został przetłumaczony na jeżyk angielski i można go przeczytać na Enough is Enough.

Oto podsumowanie proponowanych przez rząd grecki zmian w kodeksie prawa więziennego:

Przywrócenie represyjnej zasady maksymalnych kar zwanych “typem C” dla “osób skazanych za organizowanie ucieczek i innych przestępstw popełnionych w zakładach karnych i zgodnie z obowiązującym prawem karnym i terrorystycznym będą zatrzymywani w wyznaczonych miejscach” … więźniowie ci będą całkowicie odizolowani od innych i zostanie ograniczone ich prawo do przemieszczania się.

Wszyscy więźniowie, którzy są skazani na karę 15 lat i więcej automatycznie utracą prawo do dziennych urlopów i będą pod stałą groźbą izolacji aż do końca swoich wyroków.

Możliwość przetrzymywania więźniów na posterunkach policji z powodów “trudności transportowania” i przeprowadzania tych transportów z zachowaniem pełnej izolacji od pozostałych więźniów. Niezwykle niepokojący jest przepis, który zapewnia zatrzymanie kogoś i izolację w GADA (Komendzie Głównej Policji) na polecenie ministra, jeżeli ta osoba zgodnie z artykułem 187A jest członkiem zbrojnej organizacji rewolucyjnej, aż do końca ich procesu. Procesy mogą trwać latami, a posterunki policji nie są przeznaczone do długoterminowego przetrzymywania więźniów.

Dodatkowe zmiany obejmują “wyjątkowe przypadki, w których można ograniczyć normalne warunki życiowe więźnia indywidualnie ustalane przez prokuratora lub ministra”. Taka arbitralna władza nad losem więźniów do tej pory była bezprecedensowa. 

Więźniowie będą musieli prosić o pozwolenie od prokuratury, aby mogli zadzwonić do swoich bliskich, co również otwiera prokuratorowi możliwość odmowy komunikacji.

Obecnie matki mają prawo przebywać z dziećmi do ukończenia 3 roku życia, ale w nowych propozycjach zmiany prawa nie będzie już tego przepisu, to sędzia będzie zadecyduje, czy takie pozwolenie będzie udzielone, czy nie. Zgodnie z nowymi propozycjami dzieci będą mogły przebywać z uwięzionymi matkami tylko, jeśli nie ma możliwości aby zaopiekowali się nimi krewni.

Obecnie matki, które odsiadują wyrok poniżej 10 lat, mogą starać się o wcześniejsze zwolnienie wraz z dziećmi, gdy te osiągną wiek 3 lat, ale ta możliwość zostanie anulowana w związku z proponowanym ustawodawstwem, co oznacza, że gdy dziecko osiągnie wiek 3 lat zostanie wysłane do rządowego ośrodka, podczas gdy matka będzie musiała kontynuować odsiadkę aż do końca swojego wyroku.

Strażnicy będą mogli stosować przemoc wobec więźniów za odmowę wykonywania ich rozkazów, nawet jeśli ta odmowa sama w sobie jest pokojowa. Ponadto nowa ustawa zezwala na użycie różnych rodzajów broni przeciwko odmawiającym wykonywania ich rozkazów. Strażnicy będą mogli stosować przemoc według ich własnego arbitralnego uznania.

Uwięzieni członkowie partyzanckiej, grupy Walka Rewolucyjna towarzysze Pola Roupa i Nikos Maziotis rozpoczęli strajk głodowy 11 listopada, domagając się:

Wycofania przepisu z art. 11 ust. 6 pkt E dotyczącego zatrzymania na posterunkach policji.

Nie przywracania więziennego systemu typu C.

Natychmiastowego zwolnienia Nikosa Maziotisa z izolatki, w której przebywa od lipca 2017 decyzją ministerstwa.

Złagodzenia przepisów dotyczących odwiedzin.

Wyznaczenie specjalnej sali spotkań dla rodziców, aby mogli przebywać ze swoimi dziećmi (nie ma takiego miejsca w męskim skrzydle więzienia Korydallos), a przy małej częstotliwości spotkań ich czas powinien być dłuższy.

Tłumaczenie w języku angielskim oświadczenia towarzyszy znajdziecie tutaj.

Należy pamiętać, że komunikacja jest utrudniona ze względu na bariery językowe i warunki uwięzienia w Bułgarii, więc prosimy o wybaczenie jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieścisłości.

Solidarność, siła i odwaga dla towarzyszy za murami greckich więzień. Stanowicie przykład dla nas wszystkich!

Wielu z was przebywa w więzieniu już od wielu lat, rozpalając żar, który tak jasno zapłonął w waszej walce z kapitalistycznym państwem, tylko poprzez opór możliwa jest obrona w innym wypadku zatracimy nasze dusze w bierności i zaufaniu do partii politycznych.

Wasz towarzysz Jock Palfreeman, piszący w imieniu Bułgarskiego Stowarzyszenia Więźniów, Sofia 21 listopada 2017.

(tłumaczenie z Insurrection News)